Hoppa till huvudinnehåll

Posten ryter till om skärgårdsposten

Postleverans i Barösunds skärgård
Postens meddelar att det är deras kunder som betala för förlusterna som skärgårdsutdelningen ger upphov till, eftersom Posten, i egenskap av offentligt bolag, inte får statsstöd. Postleverans i Barösunds skärgård Bild: YLE/ Maria Helsing postiljon

Från och med den här måndagen ordnar Posten femdagars utdelning i Åbolands skärgård, men Posten känner sig orättvist behandlad.

Det var redan i april som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Åbo förvaltningsdomstols beslut att posten bör delas ut dagligen till holmar som trafikeras av förbindelsebåtar minst fem dagar i veckan.

Posten kritiserar nu Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för att ha beslutat att förbindelsefartygen inte kan transportera post om det inte finns passagerare eller fraktgods ombord på fartygen.

- Myndighetens verksamhet är diskriminerande och oetisk. Posten är den enda distributören som måste betala förbindelsefartygen för transporterna, i motsats till de andra fraktföretagen som får transportera sitt fraktgods gratis, säger utdelningschef Juhani Vuola.

Brev kan kosta upp till 500 euro

Det faktum att Posten åläggs att ordna insamling och utdelning fem dagar i veckan lär kosta företaget en hel del.

- Högsta förvaltningdomstolens beslut innebär betydande extra kostnader för oss. Vi har räknat ut att priset för ett brev eller kort kan vara upp till 200-500 euro, bedömer Vuola.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut gäller endast brev och kort som har betalats med frimärke. Femdagarsskyldigheten rör inte övriga brev, dagstidningar, tidskrifter eller paket.

- Cirka 40 samhällsomfattande brev delas årligen ut till hushållen och av dem utgörs en tredjedel av julkort.

Företaget meddelar att det är Postens kunder som betalar för förlusterna som skärgårdsutdelningen ger upphov till eftersom Posten, i egenskap av offentligt bolag, inte får statsstöd.

Ärendet har behandlats av Åbo förvaltningsdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Kommunikationsverket.

Posten hoppas på förändringar i lagen

Posten hoppas att den pågående reformen av postlagen beaktar postens minskande utdelningsmängder. Man anser att det är orimligt att företaget ska ordna daglig postgång till svårframkomliga hushåll i skärgården.

Posten söker fortfarande aktivt efter nya lösningsmodeller för att kunna genomföra en effektiv och flexibel utdelning i skärgården.