Hoppa till huvudinnehåll

"Jag hoppas att arbetsgruppen ser på skarvfrågan med öppet sinne"

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (fåglar),skarv i östnyland

Ett fördomsfritt förhållande till skarvfrågan och en förmåga att lyssna på varandra. Det är vad myndigheterna hoppas nu då en ny skarvarbetsgrupp grundas i regionen.

- Meningen med arbetsgruppen är att olika grupper hittar en kontakt med varandra för att hitta lösningar på de problem som skarven kan orsaka. Det säger Esko Gustafsson, enhetschef inom miljöskyddet på Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Esko Gustafsson.
Esko Gustafsson. Esko Gustafsson. Bild: Yle/ Nora Engström esko gustafsson

Större helhetsbild viktigt för arbetsgruppen

Den nya skarvarbetsgruppen består av representanter från Egentliga Finland och Satakunta. Arbetsgruppen möts för första gången i Raumo i oktober. Meningen är att samla folk från olika typer av organisationer. Det här för att få en så bred kunskap i frågan som möjligt.

- Det finns många typer av problem som kopplas till skarven. Man talar om problem för yrkesfisket, om vattenkvaliteten och de problem som fritidsbosatta stöter på, säger Gustafsson.

Syftet är också att öka samarbetet över ett större område. På det sättet flyttar man inte över problemet till grannen. Så gick det exempelvis i Sastmola i Satakunta, där man störde en stor skarvkoloni. Då visade det sig att åtminstone en del av kolonin flyttade - till grannen. Den här typen av problem vill man nu minska på tack vare arbetsgruppen.

Skarvar i Kantlax, Munsala
Skarvar i Kantlax, Munsala Bild: YLE/Jan Jacobson kantlax

- Det är förstås svårt att undvika att sådant händer. Men meningen är att hitta lösningar som inte skyfflas över till någon annan, säger Gustafsson.

Många synpunkter i skarvfrågan

Meningen är att samla flera synpunkter kring skarven. Därför har fiskare, kommuner, natur- och fågelföreningar och föreningar för fritidsboende bjudits med. Bland annat ska Pargas stad utse en medlem i gruppen.

- Meningen är att försöka hitta varandra gällande skarvfrågan. Att se på skarven från många olika synvinklar, säger Gustafsson.

skarv
skarv Bild: Yle/Andy Ödman skarvar

Den skarvarbetsgrupp som tillsattes av Miljöministeriet och som kom med sitt utlåtande i våras, rekommenderade att man grundar regionala skarvarbetsgrupper. Det är orsaken till att den här arbetsgruppen nu skapas. Det har också tidigare funnits en skarvarbetsgrupp i regionen, men den arbetsgrupp som nu skapas har ett bredare perspektiv, berättar Gustafsson.

- Den tidigare gruppen har satsat på hur skarven påverkar fisket. Under de senaste åren har också andra problem kring skarven lyfts fram och som måste lösas. Som myndighet är det bra att få veta hur skarven påverkar sin närmiljö och hur problemen kunde lösas, fortsätter Gustafsson.

Vilka konkreta beslut eller åtgärder kan gruppen fatta?

- Arbetsgruppen fattar inga officiella beslut, utan besluten fattas av myndigheterna i enlighet med bestämmelserna. Men gruppen kan ge sådan bakgrundsinformation som myndigheterna vanligtvis har svårt att få. Beslutsfattandet underlättas och informationen kan också hjälpa då man lägger upp riktlinjer för beslutsfattningen, konstaterar Gustafsson.

Skarvar i Kantlax, Munsala
Skarvar i Kantlax, Munsala Bild: YLE/Jan Jacobson kantlax

"Jag hoppas att folk förhåller sig till frågan med öppet sinne"

Arbetsgruppens uppgift blir också att lyfta fram var skarven utgör ett problem. Då kan man åtgärda de områden där skarven är ett problem för exempelvis yrkesfiskarna, och lämna skarven i fred på de områden där fågeln inte är ett problem. Någonstans måste också skarven få leva, påminner Gustafsson.

Han hoppas på en konstruktiv diskussion.

- Jag hoppas att medlemmarna i arbetsgruppen förhåller sig till skarvfrågan med ett öppet sinne och att alla kan berätta om saken från sin synvinkel. Och att medlemmarna funderar på vad de kan acceptera och vad de inte kan acceptera. Den typen av diskussion är en bristvara för tillfället, då man bara skriker förbi varandra i den här frågan, konstaterar Gustafsson.

Läs också