Hoppa till huvudinnehåll

Mannerheimgatan i Borgå klar till vintern

Anvisningskyltar för fotgängare och cyklister vid trottaren
Anvisningskyltar för fotgängare och cyklister vid trottaren Bild: Jeannette Lintula/yle renovering

Till vintern ska lättrafiklederna längs Mannerheimgatan i Borgå vara i farbart skick.

Gång- och cykelvägarna på båda sidorna av stadens huvudled byggs om och får ny asfalt. Målet är att flytta alla kantstenar och lägga all asfalt innan vintern. Den norra sidan är så gott som klar och saknar närmast vägmarkeringar.

- Arbetet fortsätter så länge som vädret tillåter, berättar vägmästare Seija Kindstedt.

Vilsna fotgängare en risk

Byggarbetena har förlöpt utan större problem, men en del vilsna eller jäktade fotgängare och cyklister irrat sig in på avstängda områden.

Seija Kindstedt önskar att de som rör sig längs Mannerheimgatan följer skyltningen och använder trottoaren på andra sidan gatan i stället för att gena genom byggarbetsplatsen. Det kan vara farligt bland trafik och grävmaskiner.

- Vi väntar också på lyktstolpar för trafikljusen, berättar Kindstedt. Borgå elnät har beställt stolparna men leveransen är försenad. Hoppas vi får dem inom oktober månad.

Borgå stad har reserverat 200 000 euro för förbättringen av Mannerheimgatans lättrafikleder. Enligt Kindstedt ser budgeten ut att hålla.

- Vi utför arbetena själva och med hjälp av underleverantörer och till exempel alla kantstenar återanvänds.