Hoppa till huvudinnehåll

Söderberg: ”Det är barnsligt beteende”

Inveon.
Det stormar inom den östnyländska yrkesutbildningen. Inveon. Bild: YLE/Rebecca Olin öny

Den planerade kompromissen kring yrkesutbildningen i Östnyland stöter på motstånd. Den finska yrkesutbildaren protesterar och hela förslaget ser ut att stupa.

- Det blir förstås ingenting av det här kompromissförslaget. Amisto utgjorde en ganska stor del av basen för hela strukturen. Om Amisto är borta har ju inte heller Point College någon att gå ihop med, säger Johan Söderberg, direktör för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, som upprätthåller Östra Nylands yrkesinstitut Inveon.

Söderberg är upprörd när Yle Östnyland ringer upp. Uusimaa skriver om de senaste svängarna i långdansen kring yrkesutbildningens framtid i regionen i dagens tidning (4.10).

Alla fyra parter skrev inte på statsstödsansökan

Den finska samkommunen för yrkesutbildning, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, har valt att inte skriva på den gemensamma ansökan om statsstöd, som representanter för de andra tre utbildningsanordnarna skrev på i fredags.

Det är möjligt att få statsstöd för omkring tre miljoner euro, enligt Uusimaa. Systemet för hur finansieringen av yrkesutbildningen fungerar håller på att förändras, och det var nu sista chansen att ansöka om stöd.

Ordförande i styrelsen för den finska anordnarens samkommun kritiserar i tidningen hur beredningen av ärendet har skötts. Samkommunens fullmäktige har inte hunnit ta ställning till statsstödsansökan, konstaterar styrelseordförande Hannu Moilanen (SDP).

Dessutom protesterade personalen vid Amisto mot kompromissförslaget kring utbildningen, som presenterades den 22 september. Personalen marscherade ut från sina arbetsplatser i dag på tisdag (4.10).

Öppna Instagram-inlägget

"Inte samkommunernas sak att ta ställning"

Kompromissförslaget går ut på att fyra yrkesutbildare i regionen i framtiden blir två. De svenskspråkiga yrkesutbildarna Inveon och Prakticum fusioneras, medan Point College bildar ett bolag med finska Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, som driver Amisto.

Johan Söderberg har inte mycket till övers för den finska sidans aktioner.

- Jag tycker att deras förfarande är ganska oacceptabelt med tanke på att det här är en fråga för ägarna (kommunerna). Om de jobbar fram ett kompromissförslag så är det inte utförandeorganisationernas sak att ta ställning i frågan. Samkommunerna fungerar på ägarnas uppdrag och om de vill ändra på uppdraget är det ägarnas sak. Då ska man inte börja med sådana löjligheter som den finska utbildningsanordnaren nu håller på med. Det är ett ganska barnsligt beteende från en vuxenorganisations sida, konstaterar Söderberg.

Johan Söderberg, direktör för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
Johan Söderberg har inte mycket till övers för den finska utbildningsanordnarens agerande. Johan Söderberg, direktör för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Bild: Johan Söderberg inveon

"Man är så nöjd med sig själv"

Söderberg anser att det i och med det senaste kompromissförslaget fanns goda ingredienser för en lösning på en fråga som allt för länge har hämmat utvecklingen i regionen.

Söderberg har sin egen teori gällande varför den finska utbildningsanordnaren inte är villig att gå in för kompromissförslaget.

- Man är så nöjd med sig själv och övertygad om att den egna modellen är den enda riktiga. Det finns också rykten om att de har gjort en egen ansökan om medel för att ta hand om Point College. De svenska anordnarna skulle sedan få fatta egna beslut, säger Söderberg.

Han konstaterar att det inte längre finns någon substans kvar i den ansökan om statsstöd för de planerade nyarrangemangen inom yrkesutbildningen, som de tre andra utbildningsanordnarna i regionen ställt sig bakom.

- Den största anordnaren är borta och den näststörsta (Point College) har inte längre någon att gå ihop med. Alla blir väl utan pengar i den här farsen, säger Söderberg.

borgå handelsläroverk och porvoon terveydenhuolto-oppilaitos i Borgå
Vem ska Point College gå ihop med, om den finska anordnaren drar sig ur kompromissen? borgå handelsläroverk och porvoon terveydenhuolto-oppilaitos i Borgå Bild: YLE/Stefan Härus porvoon terveydenhuolto-oppilaitos

Staten kan bli den som fattar beslut för regionens del

Söderberg konstaterar att beslut om den östnyländska yrkesutbildningen antagligen kommer att fattas på ministerienivå, om inte anordnarna själva kan enas i frågan.

- Antagligen blir det ministeriebeslut i samband med att beslut ska fattas om de nya utbildningstillstånden, om inte kommunerna här får den finska anordnaren att inse att den bör vara med. De studerande röstar väl också med fötterna och väljer vilken anordnare de tror på, säger han.

Johan Söderberg säger att oron för framtiden har funnits länge.

- Bäst före-datumet och tiden för att sköta de här frågorna har passerat för länge sedan. Inte ökar det här min oro, bara befäster det att vi är en liten region som inte egentligen kan dra jämnt i en enda fråga. Det är ju tungt för regionerna och speciellt för yrkesutbildningen att det ska vara på det sättet.

Varför kan vi då aldrig enas i Östnyland?

- Jag tror att spåren går tillbaka ända till kommunfusionen mellan Borgå stad och Borgå landskommun 1997. Då grundades en kommun som är lite för stor för den här bygden. De andra, mindre kommunerna ser snett på Borgå och vill på alla möjliga sätt sätta käppar i hjulen. Vi har haft frågan om räddningsverket och andra långkörare. Det finns inte jämvikt och balans då en kommun är dubbelt så stor som de andra tillsammans och då uppstår lätt en underlig tvistesituation, konstaterar Söderberg.

Yrkesskoleelever servar bil.
Den östnyländska yrkesutbildningen har diskuterats i åratal. Frågan är när och om det ännu är möjligt att nå en kompromiss som alla är nöjda med. Yrkesskoleelever servar bil. Bild: Yle/Hanna Leppikangas inveon