Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Ge våra friidrottare arbetsro

Petra Stenman, SFI-friidrott.
Petra Stenman. Petra Stenman, SFI-friidrott. Bild: Yle/Antti Koivukangas petra stenman

Finlands Friidrottsförbunds (SUL) nya strategi som koncentrerar träningscenter till tre städer – Tammerfors, Jyväskylä och huvudstadsområdet – har väckt en del diskussioner och många undrar hur den finlandssvenska friidrotten har tagits i beaktande i sammanhanget.

Man har anställt tre nya chefer som jobbar för att utveckla dessa nya träningscenter och dess närområden. Av Finlands friidrottare sägs 47 procent av alla friidrottare bo i dessa områden. Det betyder i sin tur att 53 procent inte gör det. För SFI:s del är det mer än hälften av våra idrottare.

De finlandssvenska föreningarna ”producerar” drygt 20 procent av landslagsidrottarna varje år. Av deltagarna i OS under de senaste olympiska spelen har Vasa med omnejd haft stark finlandssvensk representation. Största delen av SFI:s friidrottare bor eller studerar på andra orter än Jyväskylä, Tammerfors eller Helsingfors.

Två av våra största föreningar (Esbo IF och HIFK) verkar på ett av de tre områdena som beskrivs, och kommer följaktligen att få ta del av det nya systemet helt konkret, medan de flesta av våra föreningar verkar ute på landsbygden eller i det svenska Österbotten med Vasa som centralort.

Framgång via frivilliga insatser

SFI:s uppgift är i första hand att bedriva utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet på svenska. I den ordningen. Våra viktigaste resurser finns i våra föreningar, bland tränare och idrottare.

Vi har även tre välfungerande distrikt som har ett tätt samarbete med SFI. Av våra tränare är det endast en handfull som har möjlighet att utöva sitt tränarskap som sitt yrke. Det betyder att vi stöper framgång i stora mått genom frivilliga insatser från våra tränare. När man lägger framtidsglasögonen på så tror jag att det kommer att så förbi en lång tid framöver.

Därför är det av högsta prioritet att stöda och erbjuda våra tränare möjligheter att utvecklas. SFI:s sjutusan-lägersystem är en bra början för tränarna, eftersom vi lyckats rekrytera grengruppstränare som har stor erfarenhet av elitidrott och kunskapsnivån är hög i den egna grenen.

Många åker till Sverige

Förutom SFI:s lägerverksamhet har våra svenskspråkiga friidrottare möjlighet att studera på svenska på idrottsgymnasiet i Vörå och på universitetsorterna Åbo, Helsingfors och Vasa. I Vasa kan vi erbjuda svensk akademiverksamhet för friidrottarna på högskolenivå i en av de bäst fungerande akademierna Finland.

Många av våra idrottare gör som allt fler finlandssvenskar, de åker till Sverige för att studera. Där har de möjlighet att kombinera sina studier med elitidrott på ännu fler orter. I Sverige kallas det för Riksidrottsuniversitet, RIU. Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers har fått möjlighet att leda utvecklingen i Sverige och Vasa Idrottsakademi har redan hunnit inleda samarbete med Umeå.

Det finns orosmoln

SFI:s lägerverksamhet har ett starkt fäste som en samlande och utbildande aktör. Som stöd har den distriktens lägersystem och där får man en naturlig stig fram till områdeslag och landslag. SFI i nära samarbete med distrikten, Vasaregionens Idrottsakademi, SUL, Vörå idrottsgymnasium och Kuortane idrottsinstitut bildar en helhet som täcker nästan alla områden där våra föreningar verkar. Kuortane idrottsinstitut har erbjudit våra toppidrottare en högklassig träningsomgivning och testverksamhet. SFI och distrikten är även aktiva med att bedriva olika projekt för att kunna utöka verksamheten. För tillfället pågår föreningsutvecklingsprojektet Talangjakten i Österbotten samt SISU-uthållighetsprojekt och friidrottens junioruthållighetsprojekt TaChansen.

SFI kan vara stolt över sin verksamhet och våra föreningar gör ett mycket gott arbete. Men jag tycker att det finns orosmoln. Det sker nedskärningar i samhället, det är samarbetsförhandlingar där enheter slås ihop på många områden. Det skapar en allmän oro och ett hårt klimat. Eftersom toppidrotten följer samma mönster så kan man bara i skrivande stund önska tränarna och adepterna arbetsro. De idrottare som vi har nu, idrottar nu, deras tid är nu och inte senare. Energi borde finnas att fokusera på de här, samtidigt som man ordnar för det som komma skall.

Snart inleds en ny säsong med bra Sjutusanverksamhet, och temat Back to Basics fortsätter. Jag hoppas att vi kan erbjuda våra tränare och adepter arbetsro och så bra förutsättningar som vi med våra medel har möjlighet till. Det ska vara tryggt att idrotta hos oss. Alla behöver arbetsro för att göra ett gott resultat.

Petra Stenman
Sportchef, Svenska Finlands Idrottsförbund SFI

Läs också

Nyligen publicerat - Sport