Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor får oftare avslag på asylansökan

flyktingkvinna på asylboende
Flyktingkvinna på asylboende flyktingkvinna på asylboende Bild: Yle/Monica Slotte asylsökande,asia,Raseborg,mottagningscentraler

Kvinnor får oftare avslag på sin asylansökan än män. Det gäller i alla nordiska länder, också i Sverige även om skillnaden där är marginell. Det visar en kartläggning av Nordiska ministerrådet.

I Finland fick 60 procent av männen uppehållstillstånd i fjol, men bara 55 procent av kvinnorna.

Skillnaden mellan könen beror på att män ofta har fler orsaker till att söka asyl än kvinnor, säger Tirsa Forssell, chef för juridiskt stöd på Migrationsverkets asylenhet.

- Kvinnor är ofta medsökande det vill säga beroende av männens asylbeslut, men män har också ofta fler orsaker att söka skydd. Det kan vara yrket och deras militära ställning, sexuella läggning och religion, säger Forssell.

Enligt Forssell kan man inte dra slutsatser utifrån bara fjolårets uppgifter. I år ser statistiken helt annorlunda ut.

- 46,9 procent av alla kvinnor har beviljats asyl och 32,1 procent av männen, säger Forssell.

På sätt och vis, säger Forssell, kan man säga att kvinnor har lättare att få skydd eftersom deras situation ofta är så sårbar.

Brister i processen

Det är forskaren Outi Lepola som har kartlagt könsfördelningen av asylbeslut på beställning av Nordiska ministerrådet. Hon vet inte orsakerna bakom statistiken, men uppgifterna som hon har samlat in tyder på konkreta brister i asylprocessen.

I inget nordiskt land intervjuas en kvinna automatiskt av en kvinna trots att det rekommenderas av FN:s flyktingorgan UNHCR. Kvinnor har också rätt att bli intervjuade utan sina barn för att kunna öppet berätta om hot hemma.

- Flyr kvinnor och män av olika orsaker, och är det fortfarande lättare för myndigheter att identifiera männens orsaker, frågar sig Lepola.

Orsaker som kan vara svåra att identifiera och som berör kvinnor är till exempel hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap.

Migrationsverket ser inga fel

Tirsa Forssell ser inga brister i Migrationsverkets process. Personalen har utbildats i intervjuteknik, säger hon, och i att beakta särskilt sårbara grupper. Myndigheterna ordnar barnvakt och en kvinnlig intervjuare, vid behov.

Men ni ordnar inte en kvinnlig intervjuare automatiskt?

- Det finns det inte alltid möjlighet till det men vi ordnar om vi tycker att det är nödvändigt eller det finns ett sådant önskemål, säger Forssell.