Hoppa till huvudinnehåll

Malms flygplats har brett stöd i riksdagsutskott - planerna på bostäder framskrider ändå

Timo Hyvönen står vid sitt Van's Aircraft RV-6 flygplan på Malms flygplats.
Medborgarinitiativet lanserades i augusti. På bilden Timo Hyvönen, ordförande för föreningen Malms flygplats vänner. Timo Hyvönen står vid sitt Van's Aircraft RV-6 flygplan på Malms flygplats. Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt Timo Hyvönen,flygplan,malms flygplats,RV-6A,Helsingfors-Malms flygplats

Malms flygplats har många vänner i kommunikationsutskottet, som sannolikt kommer att behandla medborgarinitiativet om att bevara flygplatsen.

På måndagen stod det klart att medborgarinitiativet som strävar efter att bevara Malms flygplats behandlas i riksdagen. Utskottsråd Mika Boedeker säger att medborgarinitiativet antagligen behandlas i kommunikationsutskottet.

- Flygfältsnätet hör till oss, men också miljöutskottet och grundlagsutskottet kan komma på fråga. Jag antar ändå att kommunikationsutskottet behandlar det, säger han.

Initiativet behandlas i utskottet efter årsskiftet. Före utskottsbehandlingen diskuteras det i riksdagens plenum och då klarnar det slutligen vilket utskott som behandlar initiativet. I sista hand fattas beslutet om att godkänna eller förkasta medborgarinitiativet i riksdagens plenum.

Inverkar inte på behandlingen av generalplanen

Frågan är om staten kan köra över Helsingfors planeringsmonopol. Helsingfors vill att det byggs bostäder för 25 000 personer på området för Malms flygplats. Planen ingår i generalplanen som ska godkännas av Helsingfors stadsfullmäktige under hösten.

- I förhandlingar mellan staten och staden har vi kommit överens om att flygplatsen läggs ned. Att medborgarinitiativet behandlas i riksdagen ändrar inget, säger generalplansplanerare Heikki Salmikivi på stadsplaneringskontoret.

Personligen stöder jag att Malm bevaras för flygtrafik.― Ari Jalonen (Sannf), utskottsordförande

Vid årsskiftet övergår Malms flygplats till Helsingfors stad och Finava lägger ner sin verksamhet där. Byggandet på flygplatsen inleds ändå tidigast 2019 och innan dess kan flygningar ordnas på området.

Malm har brett stöd inom regeringspartierna

Malms flygplats har många vänner i riksdagens kommunikationsutskott. Utskottet har 17 medlemmar, varav Centern har fem platser, Sannfinländarna tre och Samlingspartiet tre. I samtliga regeringspartier finns stöd för att bevara flygplatsen. Yle Huvudstadsregionen nådde under tisdagen tolv utskottsmedlemmar och av dem vill sju bevara flygplatsen.

- Personligen stöder jag att Malm bevaras för flygtrafik, skriver utskottets ordförande Ari Jalonen (Sannf) i ett textmeddelande.

- Jag är frustrerad över planerna att förstöra en fungerande flygplats. Till exempel är Bromma flygplats viktig för Stockholm och jag är förundrad över att man begår ett historiskt fel. Affärsflygningar kommer att öka i framtiden. Jag stöder att Malms flygplats bevaras, säger Mikko Alatalo (C).

Susanna Koski (Saml) är av samma åsikt.

- Jag anser att Malms flygplats bör bevaras. I alla andra europeiska huvudstäder finns också en flygplats nära centrum. Det är viktigt för Finland, säger Koski.

"Kan riksdagen ingripa i Helsingfors beslut?"

Av utskottsmedlemmarna i regeringspartier vill också Jukka Kopra (Saml), Jani Mäkelä (Sannf), Jari Ronkainen (Sannf) och Ari Torniainen (C) bevara Malms flygplats.

- Jag är av samma åsikt som de som har gjort medborgarinitiativet men det är en annan fråga om riksdagen kan ingripa i ett beslut som Helsingfors stad har fattat, säger Jani Mäkelä (Sannf) ändå.

Jag vill bevara flygplatsen men det här medborgarinitiativet syftar också på att besluta om en speciallag som kör över Helsingfors planeringsmonopol, vilket principiellt är en allvarlig sak.― Mats Löfström

Svenska riksdagsgruppens ledamot i utskottet, åländska riksdagsledamoten Mats Löfström, resonerar i liknande banor.

- Jag vill bevara Malms flygplats men det här medborgarinitiativet syftar också på att besluta om en speciallag som kör över Helsingfors planeringsmonopol, vilket principiellt är en allvarlig sak.

Vad är viktigare - att bevara flygplatsen eller att inte köra över Helsingfors planeringsmonopol?

- Jag lutar åt att inte köra över Helsingfors planeringsmonopol. Den kommunala självstyrelsen är viktig, säger Löfström.

Yle Huvudstadsregionen nådde också utskottsmedlemmarna Jyrki Kasvi (Gröna), Suna Kymäläinen (SDP), Eeva-Maria Maijala (C) och Satu Taavitsainen (SDP). De svarade alla att de inte vill ta ställning till saken i det här skedet.

- Jag vill inte offentligt säga vad Helsingfors får och inte får göra, säger Kasvi.

Utskottsmedlemmarna Mirja Vehkäperä (C), Katja Hänninen (VF), Markku Pakkanen (C), Katja Taimela (SDP) och Sofia Vikman (Saml) kunde inte nås.

Läs mera:

Förening vill fortsätta flyga i Malm - Helsingfors stad letar efter hyresgäster

Malms flygplats behöver tillfälliga hyresgäster. En förening vill hyra Malms flygplats under de två år det tar mellan att Finavia lämnar området och bostadsbyggandet inleds.