Hoppa till huvudinnehåll

Norrströmsbron fyller 30 år

Norrströmmens bro i Nagu.
Norrströmsbron är ännu i dag Finlands största betongbalkbro. Norrströmmens bro i Nagu. Bild: Yle/Linus Hoffman norrströmsbron

På torsdag har det gått 30 år sedan Norrströmsbron i Nagu invigdes.

På 30-årsjubileet höll Christoffer Taxell ett festtal. Taxell var justitieminister då bron 1986 invigdes och var den som klippte av det blåvita bandet.

Bron stängdes av under jubileumsceremonin och efter det fortsatte programmet på ungdomsgården Framnäs

Norsströmmen 1986.
Norrströmsbron invigdes 6.10.1986 Norsströmmen 1986. Bild: Åke Åberg norsströmmen 1986 åke åberg

Idén hade funnits redan i 20 år

Redan på 1960-talet lyftes brofrågan vid Norrströmmen upp, och år 1966 noterades bron i Västra Finlands regionplan.

Under 1970-talet föreslog Nagubon Åke Åberg, som även var suppleant i styrelsen för Västra Finlands regionplansförbund, att Norrströmsbron skulle förverkligas. Majoriteten av styrelsemedlemmarna hade inte kännedom om skärgårdsförhållanden och istället förverkligades viadukten vid Resovägen 8.

I början av 1980-talet arrangerade vägmästare Per-Olof Holländer ett planeringsmöte angående landsvägsfärjornas tidtabeller. Åke Åberg deltog i mötet som representant för det lokala bussbolaget.

Även distriktsingenjör Jouni Levanto (TVH) råkade närvara mötet. Under returen inbjöd Åberg både Holländer och Levanto till sitt hem på en kopp kaffe och tog upp brofrågan.

- Inte är det här någon märkvärdig grej, konstaterade Levanto, då de därefter besökte Norrströmmen. Brokonstruktionen över Biskopsö-sundet är enbart lite mer krävande än en vägtrumma.

Utsiken från Norsströmmens bro i Nagu
En fantastisk utsikt över sundet från bron Utsiken från Norsströmmens bro i Nagu Bild: Yle/Linus Hoffman nagu

Broprojektet fick vind i seglen

Tankarna på en Norrströmsbro fick ett stort stöd. Houtskärs, Korpos och Nagu kommunpolitiker och tjänstemän var starkt engagerade i skärgårdens gemensamma broprojekt.

TVH beställde broplaneringen av ingenjörsbyrå Y-Suunnittelu. Diplomingenjör Jouni Nieminen hade tidigare projekterat liknande broar som Björneborg slottsbro (1974) över Kumo älv och reparationsarbetet av Färjsundsbron i Godby på Åland (årets betongkonstruktion år 1980).

Norrströmsbron var ändå till sin omfattning enastående. Bron består av Finlands längsta spännvidd av betong med hela 135 meter och är ännu i dag Finlands största betongbalkbro.

Bron invigdes 6.10.1986. Festtalet hölls av Nagus fullmäktigeordförande Lars Landor och minister Christoffer Taxell klippte av det blåvita bandet, varefter distriktsingenjören Levanto och Åke Blomberg körde över bron med sin Ford. Som andra bilist körde Åke Åberg med sin Anglia från år 1953.

Norrströmsbron ersatte väglagets vajerfärja mellan Ernholm och Biskopsö och två landsvägsfärjor i Vikom.

Bron till Biskopsö i Nagu
Bron till Biskopsön invigdes samtidigt. Bron till Biskopsö i Nagu Bild: Yle/Linus Hoffman nagu

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland