Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringen vid nya badhuset bekymrar Hangöbor

Fabriksuddens nya bostäder i Hangö ska vara klara i maj 2017.
Spabygget på fabriksudden är i full gång. Fabriksuddens nya bostäder i Hangö ska vara klara i maj 2017. Bild: Yle/Marica Hildén fabriksudden hangö bostäder

Hangö stad har fått ta emot 14 anmärkningar som gäller Fabriksuddens detaljplaneändring. Många är bekymrade över hur parkeringen och trafikarrangemangen i området ska organiseras.

Enligt planförslaget är det inte möjligt att parkera utanför badhuset. Flera anmärkningar tar fasta på det här och anser att det borde finnas en parkering som betjänar dem som använder badhuset. Speciellt för rörelsehindrade är det viktigt att ha möjlighet att köra ända fram till byggnaden.

I flera anmärkningar påpekas också att bristen på parkeringsplatser ökar då parkeringen vid Mekano försvinner. Många önskar också smidigare trafikarrangemang i området.

Ärendet bordlades

Inför stadsstyrelsens möte 3.10 sammanställdes också de 10 utlåtanden som gjorts om detaljplanen för Fabriksudden.

Styrgruppen för planprojektet har tillsammans med stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen utarbetat bemötanden till anmärkningarna och utlåtandena. Stadsstyrelsen beslöt i alla fall att bordlägga ärendet för vidare beredning och godkände inte bemötandena i det här skedet.

Anmärkningarna och utlåtandena gäller det förslag till ändring av detaljplan för Fabriksudden som var till påseende hösten 2015.

Det är en del av arbetet med detaljplanen som ska länka samman Östra hamnens, Strandparkens och Fabriksuddens områden till en vacker, fungerande och sammanhängande hamn- och strandparkzon.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland