Hoppa till huvudinnehåll

Ungas välmående tema i Tongåvan

scoutflickor lagar mat över öppen eld
Ungdomar lagar mat över öppen eld på scoutläger scoutflickor lagar mat över öppen eld Bild: Vilma Issakainen Scoutläger,scout,Lions Club,yle vega

Under oktober fokuserar Tongåvan på Röda Fjädern-insamlingen. Målet är att samla in fem miljoner euro för att stöda ett gott liv för de unga genom mental hälsa och drogfrihet.

Ofta går de ungas marginalisering hand i hand med mental ohälsa, droger, alkohol och problem i hemmet. För tillfället är ungefär 50 000 finländska ungdomar (15-29-åringar) marginaliserade av någon grad. Det betyder ungefär fem procent av våra ungdomar.

Varje marginaliserad ungdom kostar för samhället 1,5 miljoner euro / år. Hur illa en marginaliserad ung själv mår går inte att mäta i pengar.

Föräldrarnas roll viktig

Thorleif Johansson på Lionsförbundet berättar att det är viktigt att en ung människa har en känsla av att ha kontroll över sitt eget liv.

- Vi kan inte undvika att de unga möts av besvikelser och sorger i livet, men om vi som fostrare kan skapa ett självförtroende och sunda värderingar hos våra barn kommer de sannolikt att ha det lättare att leva.

Thorleif Johansson från Lions club
Thorleif Johansson Thorleif Johansson från Lions club Bild: Yle/Camilla Kivivuori yle vega,lionsorganisationer,Lions Club

Han berättar också att ungdomarnas alkoholvanor de senaste åren har blivit bättre, men att faktumet kvarstår att då de unga dricker handlar det svartvitt om nykterhet eller alternativt avtrubbande fylla.

Thorleif betonar att ett drogfritt liv ger bättre möjligheter till hobbyer, studier och vänner. Dessutom är det lättare att göra framtidsplaner i fråga om såväl hälsa som ekonomi då inte alkohol eller droger är inblandade.

Mental hälsa poängteras mer och mer

Många ungdomar lider tyvärr i dag av mental ohälsa och därför har Lionsförbundet också tagit med samarbetspartners som Stormvind, där ungdomar kan visa sina känslor via cirkus eller teater.

Ung person målar på vitt papper
De unga kan måla och visa sina känslor den vägen Ung person målar på vitt papper Bild: Lions Club tongåvan,ungdomar,bildkonst

En annan samarbetspartner är Yeesi som arrangerar graffitikurser, där ungdomarna helt lovligt kan ge uttryck för sina känslor genom att måla - och få feedback på sina konstverk.

Pengarna kanaliseras via olika ungdomsorganisationer

De medel som man får in via insamlingen kanaliseras via sju pålitliga samarbetspartner som på sitt eget håll förverkligar olika projekt som stöder ett gott liv för de unga.

Till exempel scoutverksamheten har genom tiderna varit en omgivning där unga har fått lära sig ansvar och att handskas med vardagen, både som självständiga individer och i grupp. Scoutverksamheten förebygger effektivt också marginalisering.

Röda fjädern är redan den sjunde insamlingskampanjen med det här namnet, som de finländska lionsklubbarna genomför.

Röda fjädern

Namnet på välgörenhetsinsamling som Finlands Lionsförbund arrangerar med några års mellanrum. Första insamlingen arrangerades 1972. Sammanlagt har Lionsförbundet samlat in 46 miljoner euro (insamlingsresultaten omvandlade till euro) för välgörenhet.

 • 1972 Cancersjuka (6,6 miljoner euro)
  • 1975 Cancersjuka (8,9 miljoner euro)
  • 1984 Krigsveteranerna (9,2 miljoner euro)
  • 1990 Handikappade (6,3 miljoner euro)
  • 1999 Äldre (7,1 miljoner euro)
  • 2006 Barn och unga (4,5 miljoner euro)

  Den röda fjädern kommer från Japan där den används som en symbol för välgörenhet. Den kom via Sverige till Norden och används nu i alla nordiska Lionsklubbar i samband med välgörenhetsinsamlingar.

  Insamlingen pågår i tio månader

  Insamlingen Röda fjädern fortsätter till slutet av juni 2017, trots att den pågår i Tongåvan endast under oktober.

  I samband med Röda fjädern och för att hedra 100-årsjubiléet av både Finlands självständighet och den internationella lionsrörelsen har de finländska lionsklubbarna lovat utföra minst 2017 gärningar för att stöda de unga i Finland.

  Kampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

  Du kan stöda insamlingen

  Ring till donationstelefonen 0600 118 18 (20 €)

  Skicka sms till 16588 (skriv 5E SULKA i meddelandet)

  Betala via nätbanken

  Betala in på konto FI 54 8000 1970 8298 84, skriv Röda fjädern i meddelandefältet

  Samtidigt som du lyfter pengar från en Ottoautomat kan du också stöda insamlingen.

  Insamlingen startar fredagen den 7.10.2016 kl 19.22 i Tongåvan i Yle Vega.

  Läs också

  Nyligen publicerat - Vega