Hoppa till huvudinnehåll

Flygekorre satte stopp på skogsavverkning i Pemar

Skadade granar
Skadade granar Bild: Yle/Charlotte Vainio gran

Skogsavverkning i Kriivari i Pemar har stött på patrull. Orsaken är att man har hittat flygekorrar på området.

Miljöföreningen Luonto-Liittos lokalförening i Egentliga Finland förespråkar att skogsavverkningen stoppas helt. Föreningen har lämnat in en ansökan om det här till Närings-, trafik och miljöcentralen.

Luonto-Liitto konstaterar att det är olagligt att försämra flygekorrens levnadsmöjligheter. Lokala naturvänner anser också att skogen som nu ska avverkas är ett viktigt rekreationsområde för invånarna.

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är det ändå inte är sagt att hela skogsavverkningen måste läggas ner för gott utan att delar av skogen skulle trots allt få fällas. Det här eftersom flygekorren inte förekommer på hela skogsområdet. Istället kunde man spara en del träd för flygekorren.

NTM-centralen ska nu behandla ansökningen om att stoppa avverkningen. Beslut fattas inom ett par veckor och efter det kan man ännu besvära sig över beslutet. Skogsavverkningen kan därmed inledas igen tidigast i mitten av november.

Den ursprungliga artikeln gällande tvisten hittar du på Yle Turkus webbplats.