Hoppa till huvudinnehåll

Hemlandstoner i exil – belgiska Ialma sjunger på galiciska

Sånggruppen Ialma på scenen. Fyra kvinnor sjunger i mikrofon.
Gruppen Ialma hör till Belgiens främsta världsmusikattraktioner. Sånggruppen Ialma på scenen. Fyra kvinnor sjunger i mikrofon. Bild: Homerecords.be sånggrupp

Ibland måste man åka bort för att hitta hem. De fyra medlemmarna i sång- och dansgruppen Ialma har funnit sina galiciska rötter i Bryssel i Belgien.

Ialmas nya skiva heter Camiño, det galiciska ordet för väg eller stig. I sångtexterna leder stigarna åt olika håll. En för till Santiago de Compostela i spanska Galicien, där gruppens medlemmar har sina rötter. En annan leder till det förflutna och kopplar ihop minnenas värld med nutid och framtid.

Flera sånger handlar om den långa och svåra väg många flyktingar har färdats, då de lämnat sina hemländer för att söka överlevnad och en ny framtid. Med drömmen om fred, frihet och acceptans i bagaget.

Sist men inte minst går resan inåt, till det egna jagets sökande efter harmoni och insikt.

Världsmusik med galiciska förtecken

Gruppen Ialma har funnits sedan slutet av 1990-talet, då fem unga kvinnor med galiciska rötter sammanstrålade i Bryssel, förenade av ett gemensamt intresse för galicisk folkmusik. Sin första skiva gav Ialma ut år 2000.

Sedan dess har gruppen etablerat sig som en av Belgiens främsta världsmusikattraktioner. Repertoaren består både av traditionell galicisk musik och av nyskrivet material. Den galiciska folkmusiken med dess medeltida rötter utgör grunden, medan överbyggnaden har drag av jazz och världsmusik från olika länder.

Sånggruppen Ialma. Fyra damer på en bergstopp.
På väg. Sånggruppen Ialma söker sina rötter i den galiciska folkmusiken. Sånggruppen Ialma. Fyra damer på en bergstopp. Bild: Homerecords.be sånggrupp

Fem blev fyra

I dag är Ialma en kvartett. Veronica Codesal, Magali Menendez, Natalia Codesal och Marisol Palomo heter de fyra medlemmarna, som alla har hängt med ända sedan starten för sexton år sedan.

Gruppens konstnärliga ledare, Veronica Codesal, är känd också som sångsolist i gruppen Urban Trad, en annan belgisk världsmusikgrupp. Urban Trad representerade Belgien i Eurovisionens sångtävling 2003. Också då stod Veronica Codesal vid mikrofonen.

Ingen nostalgitripp

För Ialmas del är bejakandet av de galiciska rötterna ingen nostalgisk längtan till "gamla tider" eller det forna hemlandet. Gruppens medlemmar talar i stället om en kosmopolitisk, mångkulturell existens, där olika kulturella intryck möts, samverkar och sammansmälter.

Sånggruppen Ialma. Fyra glada damer skålar med varandra.
En skål för kulturell mångfald. Sånggruppen Ialma. Fyra glada damer skålar med varandra. Bild: Homerecords.be sånggrupp

Främlingskap och konstnärligt skapande

Ialma talar varmt för respekt och tolerans. På den nya skivan sjunger man inkännande om flyktingarnas svåra situation. En flykting har inte lyxen att kunna känna sig kosmopolitisk.

Många världsmusikartister, i synnerhet sådana som tillbringat många år i ofrivillig exil i Europa, har vittnat om svårigheten i att handskas med två olika, ibland oförenliga kulturella identiteter samtidigt.

För en del är den svårt kluvna känslan av främlingskap i båda kulturerna den främsta drivkraften för ett konstnärligt skapande. Ofta med det forna hemlandets kultur i förstorad skärpa.

Öppna dörrar

Som européer har medlemmarna i Ialma förmodligen inte behövt tampas med den här problematiken i nämnvärd grad, men också för dem har vistelsen i "det andra landet" initierat den konstnärliga processen.

Vare sig Ialma sjunger traditionell galicisk folkmusik eller modernare rytmer och klanger står dörrarna öppna åt alla håll. Texterna andas en fördomsfrihet och öppenhet som gör Camiño till Ialmas kanske bästa skiva hittills.


Smakprov på Ialmas nya skiva får du i Vega Kväll, torsdag 6.10 efter kl. 18.03. Inslaget kan höras också på Arenan.