Hoppa till huvudinnehåll

Livet har varit ett fantastiskt äventyr

Folke Gräsbeck två dagar före sin 60-årsdag
Pianisten Folke Gräsbeck fyller 60 år 6.10.2016. Folke Gräsbeck två dagar före sin 60-årsdag Bild: YLE Folke Gräsbeck

Han var ett ungt pianostjärnskott som tränade så han fick problem med handen. Han har skapat sig ett namn både här hemma och också utanför landets gränser, med konsertuppträdanden i över trettio länder. Som Sibeliustolkare och -forskare var jubileumsåret 2015 särskilt belönande, trots att han samtidigt var konvalescent och återhämtade sig efter cancervård. Idag den 6 oktober fyller pianisten och Sibeliuskännaren Folke Gräsbeck 60 år.

Musiken som livshållning

Musiker har Folke Gräsbeck varit i praktiken hela sitt liv. Uppvuxen i en musikerfamilj med många likasinnade syskon blev konsertlivet ett självklart sätt att leva. Allting i tillvaron kretsade kring musik, pappa Gottfrid Gräsbeck var en centralfigur i studentmusiken i Åbo liksom renommerad tonsättare.

Under ungdomstiden spelade Folke piano flera timmar om dagen. Vardagen i tonåren var kanske inte lik skolkamraternas, men betraktad i backspegeln har den varit mödan värd.

- Det har nog varit en fantastisk resa, livet.

I synnerhet de tidiga tonåren gick helt på pianots villkor. De dagliga övningarna tog sällan under fyra timmar, oftast sex eller till och med åtta timmar. Och så var också målet högt ställt från början, nämligen den nationella Maj Lind-pianotävlingen som arrangerades av Sibelius-Akademin. Folke Gräsbeck deltog vid nyss fyllda 17 år och utgick med segern.

De övriga finalisterna från 1973 har alla placerat sig väl i musikens tjänst, bland andra Matti Raekallio bestrider en professorstjänst i New York.

Högt pris för att segra

Genast efter tävlingssegern fick Gräsbeck ta det lugnt, på order av läkare. Hårdträningen hade medfört att höger hand drabbades ständigt av inflammationer, i synnerhet då Gräsbeck hade börjat studera i London under ledning av Maria Curcio, som ville ytterligare fördjupa fingertekniken och artikulationen.

Under de följande sju åren led Gräsbeck av träningsvärk tills ett kirurgiskt ingrepp i februari 1981 reparerade skadan.

- Kanalerna i min höger handflata var helt enkelt för trånga för att all den trafik med oktavhopp och tersskalor skulle löpa, och efter operationen blev jag kvitt besvären.

Fyratusen programblad

Folke Gräsbeck är konsertpianist. Hans lektorat i ackompanjemang vid Sibelius-Akademin sedan tre decennier innebär att han skall träna och uppträda med solister, och utöver det är han solopianist i sammanlagt ett hundratal offentliga konserter årligen.

Sedan 80- och 90-talet har takten efter hand avtagit en aning, men då Gräsbeck avtalade om födelsedagsintervjun i veckan talade han i sin mobiltelefon som för ögonblicket befann sig i Ivalo, där han var på turné med musikerhustrun Suvi Gräsbeck.

- I fjol, under Sibelius jubileumsår, blev saldot 87 konserter, vilket är rätt bra för en cancerkonvalescent.

Jordbrukare av hävd

Som sin boningsort anger Gräsbeck Bromarv, där släktgården Kansjerf är belägen. Arbetet som ackompanjatör och pianist kräver att det finns en bostad i huvudstadsregionen, men på släktgården har Gräsbeck i 21 års tid bekantat sig bland annat med frösorter för utsäde och gödslingsmetoder.

- Jag är faktiskt jordbrukare på riktigt, en registrerad jordbrukare, vilket i praktiken betyder en omfattande jargong med papper, medan det praktiska lantbruksarbetet sköts av andra.

Sibeliustolkningar blev forskning

I mitten av 1990-talet blev Gräsbeck uppringd av Robert von Bahr, som inom ramen för sitt skivbolag BIS alltid har förtjänstfullt bevakat finländskt musikliv. Han ville att Gräsbeck skulle göra inspelningar av Sibeliusverk med piano som därtills hade varit oinspelade.

Snart utökades beställningen till att omfatta samtliga pianoverk av nationaltonsättaren, och idag finns det inte ett Sibeliusverk där piano ingår som Gräsbeck inte har rört vid, allt finns på 24 cd-skivor av vilka 10 skivor omfattar ungdomsproduktionen.

Sibeliusforskningen har också gett över 90 uruppföranden.

- Vi känner till verk som har försvunnit, så det kanske hittas ännu något på någon vind, men allt vi har hittat torde nog vara behandlat och inspelat vid det här laget. Frågan är också var gränsen mellan ett verk och ett utkast eller en versionering skall dras.

Det tog 16 år att få allt gjort. Under arbetets gång väcktes också tanken på att förädla texterna i skivkonvoluten till en regelrätt doktoravhandling som presenterades 2008. Och en bok om Sibelius är på slutrakan.

- Den skulle egentligen ha utkommit under jubileumsåret, men sjukdomen satte stopp för den planen.

Konstintrycken måste få ta tid

Gräsbeck påpekar att all konst och musik måste få den tid den behöver för att kunna förnimmas fullödigt. Kännetecknande för dagens mänska är en slag otålighet, att det måste ständigt ske någonting. Det tar tid för musiken att fylla sinnet, det känns meningslöst att spela för en publik som ständigt sneglar på klockan.

- Livet är alldeles för kort, och om man skall lyssna på musik så skall det inte kännas tråkigt. En sann musikälskare klarar av det mesta, och om ett stycke på en och en halv minut känns tråkigt har man inte rätt attityd. Vår stressiga nutid har allt för ofta en brutal accent som jag vägrar att gå med på.

Folke Gräsbeck firar sin bemärkelsedag på Kansjerf gård i Raseborg.