Hoppa till huvudinnehåll

Nya Vasa hamnväg tar ett steg framåt

Trafik på Vasaesplanaden i Vasa
I dagsläget går en stor del av trafiken till Vasa hamn genom centrum. Trafik på Vasaesplanaden i Vasa Bild: Yle/Roger Källman vasaesplanaden

Det finns fem olika alternativ till en ny hamnväg i Vasa. Alla alternativ är genomförbara ur miljökonsekvensperspektiv, meddelar man från trafik- och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ansvarsområdet för trafik- och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten har färdigställt sin miljökonsekvensbedömning av de olika alternativen till Vasa hamnväg.

Bedömningen har nu skickats till ansvarsområdet för miljö- och naturresurser på NTM-centralen och ligger också till påseende för allmänheten fram till den 28 november.

Trafik- och infrastruktur ger grönt ljus för alla de fem olika alternativen. Nu återstår att se vad miljö- och naturresurser säger.

Längden på den nya hamnvägen kan bli allt mellan 13,5 och strax över 23 kilometer.

Målsättningen med Vasa hamnväg är att hitta en förbindelse till Vasa hamn som fungerar bättre än den nuvarande. Avsikten är att skapa en vägförbindelse som effektivt förenar Vasklot hamn med logistikcentret intill flygfältet samt till riksvägarna 3 och 8.

Fem olika alternativ

I projektets miljökonsekvensbedömningsförfarande granskas fem alternativ:

1) En utveckling av det nuvarande vägnätet, som betyder trafiksäkerhetsmässiga förbättringsåtgärder i gatunätet, vilka har fastställts av Vasa stad.

2) En centrumtunnel, det vill säga byggandet av en bergstunnel under Vasa centrum. Tunneln sprängs i berget på avsnittet Handelsesplanaden-Vasaesplanaden. Från tunneln följer alternativet motorvägen till Vikby trafikplats, därifrån det fortsätter söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.

3) Stadsfjärden-alternativet ligger i Södra Stadsfjärden mellan Myrgrund och Matmorsviken där en rondell anläggs som ny ändpunkt för motorvägen. Rutten fortsätter därifrån längs motorvägen till Vikby planskilda anslutning och därifrån söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.

Stadsfjärden korsas i huvudsak med en bro, endast vid båda sidorna av bron vid stränderna görs en ca 800 m lång vallväg. Stadsfjärden-alternativets västra del har flyttats norrut till vägbanken vid Myrgrundets bro så att det ligger på större avstånd från invånarnas omtyckta strandområde.

4) Fladan-alternativet går i enlighet med Vasa stads generalplan från Myrgrund längs Bolåkersvägen och mellan Munsmo och Solf söder om Stadsfjärden. Den ansluter till motorvägen vid Fladans planskilda anslutning och därifrån söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.

Fladans planskilda anslutning har flyttats till en ny plats cirka 350 meter i riktning mot Vasa. Avsikten med detta har varit att bevara odlingsmark genom att flytta hamnvägen till skogområde.

5) Vikby-alternativet åtskiljs från Fladan-alternativet vid Tölby, varifrån det svänger söderut och går genom Vikby till riksväg 8. Vidare härifrån går sträckningen via den nya platsen för Vikby planskilda anslutning och därifrån söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.

Alla går att genomföra

Alla alternativ är genomförbara ur ett miljökonsekvensperspektiv, anser man på ansvarsområdet för trafik- och infrastruktur.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende mellan den 6 oktober och den 28 november.

Åsikter och utlåtanden kan framföras per e-post till: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller per post till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Här hittas bedömningen i elektronisk form.

Hamnvägens planering och bedömningen har fått delfinansiering från EU genom TEN-T-programmet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten