Hoppa till huvudinnehåll

"Borgå är inte drömmarnas stad för föräldrar"

Borgåbor på invånarmöte i Linnankosken lukios auditorium.
Många fler skulle ha rymts i auditoriet under invånarmötet, men många följde också med mötet över webben. Borgåbor på invånarmöte i Linnankosken lukios auditorium. Bild: Yle / Hanna Othman invånarmöte i borgå

Föräldrar med barn i skolorna i Borgås östra delar förde mest ljud om sig då bildningsnätsutredningen presenterades på invånarmöte.

Ungefär fyrtio personer var på plats i Linnankosken lukios auditorium på torsdag kväll då Borgås bildningsdirektör Hilding Mattsson presenterade den nya bildningsutredningen. Många följde också med mötet på webben.

Många av de närvarande hade frågor om utredningen och mötet fortsatte i över två och en halv timme.

- Borgå är inte drömmarnas stad för föräldrar, sade en av de närvarande under mötet och hänvisade till stadens slogan och de nedskärningar som utredningen föreslår.

Bildningsdirektör Hilding Mattson framför en graf över antalet elever i Borgå.
Bildningsdirektör Hilding Mattson framför en graf över antalet elever i Borgå. Bildningsdirektör Hilding Mattson framför en graf över antalet elever i Borgå. Bild: Yle / Hanna Othman hilding mattsson

"Slocknar skolan slocknar byn"

Programmet för bystrukturen som fullmäktige godkände för några år sedan lyftes fram i ett tidigt skede. Varför ska byskolor som har många elever och inte lider av dålig inomhusluft stängas?

- Var finns uträkningarna för vad skolskjutsarna blir att kosta? undrade församlingen.

En av deltagarna föreslog också att det här kanske är beslut som inte bildningsnämnden ska fatta, eftersom det berör hela byar.

- Slocknar skolan slocknar byn. Då flyttar inte heller nya invånare in, säger Susanne Träskelin vars dotter går i Sannäs skola.

Bildningsdirektör Hilding Mattson och Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik i Borgå.
Bildningsdirektör Hilding Mattson och Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik svarar på publikens frågor. Bildningsdirektör Hilding Mattson och Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik i Borgå. Bild: Yle / Hanna Othman bildningsutredning i borgå

Varför så dyrt att renovera?

Maria Björkell har en son på första klass i Sannäs skola. Hon oroar sig för hur trött han kommer att vara om han måste åka i en orolig skoltaxi in till centrum dagligen.

En annan fördel med lilla Sannäs skola är att det är en liten skola där både elever och föräldrar har lätt att kontakta varandra.

Många av de mindre skolorna har i utredningen fått en prislapp på fem miljoner euro för en renovering. Några föräldrar med barn i Ilolan koulu undrade vem som har gjort den utvärderingen.

- Hur kan en ny skola kosta nio miljoner, medan renoveringen av en skola som bara är aningen sliten kostar fem miljoner? Det ger ett kvadratmeterpris på femtusen euro.

Talturen fick applåder från publiken.

Enligt bildningsdirektör Mattsson kommer siffrorna från stadens lokalitetsledning.

Många ansåg att man borde låta en utomstående beräkna vad en renovering blir att kosta för att beslutsfattarna skulle ha mer exakta siffror att gå på vid det skedet som de ska fatta ett beslut i saken.

En person markerar på invånarmöte i Borgå.
En handfull Borgåpolitiker närvarade också på mötet. En person markerar på invånarmöte i Borgå. Bild: Yle / Hanna Othman anette karlsson

Östra Borgå vänder blicken mot Lovisa

Föräldrarna kom också med konkreta beslut som kan hjälpa staden spara: Grännäs skola skulle till exempel kunna använda Epoon koulus slöjdsal.

En mamma trodde också att hon kunde hjälpa med hur man kan få stöd för olika införskaffningar till skolorna.

Då bildningsdirektör Hilding Mattsson visade en karta där de framtida skolorna möjligtvis kommer att finnas, undrade en kvinna om bildningssidan försöker få de östra delarna av Borgå att bli en del av Lovisa, där man förstår att uppskatta byarna.

- Vi gör det här för att dina barn ska få en bra utbildning, var Mattssons svar.

- I byarna? undrade kvinnan.

- I Borgå.

Susanne Träskelin och Maria Björkell tyckte inte att invånarmötet gav tillräckligt med svar.

- De har inte tagit i beaktande människor, de har bara tagit i beaktande pengar. Jag betalar gärna lite mera för att mitt barn ska må bra, säger Maria Björkell.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland