Hoppa till huvudinnehåll

Brist på lån stryper växande företag

Vy över Hälsoteknologimässan Uppgraded Life 2016
Vy över Hälsoteknologimässan Uppgraded Life 2016 Bild: Petri Anttila/ Health spa hälsa,teknologi,uppstartsföretag,företag,Mässa (marknad)

Finlands ekonomiska framtid hotas av att många växande företag har svårt att få banklån. Då gamla jättar inom pappersindustrin och bolag som Nokia har krympt borde nya bolag växa fram. Annars får vi inte nya arbetsplatser. Men utvecklingen går trögt.

Enligt Företagarna i Finland har var femte av våra små- och medelstora företag problem att få finansiering. Mika Kuismanen är Chefsekonom på företagarna i Finland. Företagen har av tradition förlitat sig på banklån.

- Bankernas roll är så stor här i Finland. Nu kräver bankerna högre marginaler, mera eget kapital och större säkerheter än förr, säger Mika Kuismanen.

Problemet är att det är de små- och medelstora företagen som i dagens läge erbjuder arbetsplatser. Om de inte har en chans att utvecklas, kommer vi alla att få problem.― Mika Kuismanen

Enligt Mika Kuismanen leder speciellt kravet på säkerheter till att nästan bara stora företag får banklån.

- Vi ser två parallella bilder. Stora etablerade företag har inga problem att låna pengar. Men många av de små- och medelstora företagen har stora svårigheter att få lån. Problemet är att det är de små- och medelstora företagen som i dagens läge erbjuder arbetsplatser. Om de inte har en chans att utvecklas, kommer vi alla att få problem, säger Mika Kuismanen.

Utvecklingen syns bland annat i att antalet anställda i små- och medelstora företag har ökat med över 100 000 personer sedan millennieskiftet. Företag med över 1 000 personer har i dag nästan 2 500 färre anställda än i början av årtusendet. Om fler mindre bolag skulle ha kunnat växa skulle fördelningen i dag vara jämnare.

Centralbanken uppmuntrar lån till företag

Efter finanskrisen 2008 har Europeiska centralbanken skärpt kraven på bankerna. I dyningarna efter finanskrisen tvingades staterna betala stora summor skattepengar för att rädda bankerna i Europa. Det vill man undvika i framtiden. Därför har centralbanken skärpt kraven på bankernas risktagning och velat tvinga bankernas ägare att stå för eventuella förluster i framtiden.

- Just nu tar bankerna inte risken att finansiera företag. Det är lättare för dem att finansiera bostäder och privatkonsumtion, säger Mika Kuismanen.

Finlands Bank följer också med hur bankerna finansierar företag. Samtidigt som Europeiska centralbanken har skärpt kraven på bankernas ekonomiska stabilitet och utlåning pumpar den också på olika sätt in pengar i den Europeiska ekonomin.

Ett av målen är att bankerna skall ha råd att låna pengar till företag. Finlands banks chefdirektör Erkki Liikanen vill speciellt att bankerna skall belåna exportföretag som skapar arbetstillfällen.

- Om vi tittar på lånesituationen i allmänhet har marknadsräntorna sjunkit för både hushåll och företag. Men också vi har hört att en del små- och medelstora företag har problem med säkerheter. Vi måste vara i kontakt med dem och studera frågan noggrant, säger Erkki Liikanen.

Staten lappar på då banklånen tryter

Även om ett av målen med bankreformerna sedan 2008 har varit att minska skattebetalarnas risker på finansmarknaden, har finska staten sett sig tvungen att öka sin utlåning till företag.

Statens finansieringsbolag Finnvera erbjuder lån och säkerheter till nystartade företag, tillväxtföretag och exportföretag. I september höjde staten Finnveras stöd till säkerheter för exportföretag från 19 till 27 miljarder euro.

Finnvera.
Finnvera. Bild: YLE/Rolf Granqvist företagsfinansiering

Ilona Lundström är överdirektör för närings och innovationsavdelningen på Arbets- och näringsministeriet.

- Finnvera har fått mera medel för att finansiera små- och medelstora företag just för att de måste ha tillgång till tillväxtfinansiering. Finnvera kan vara en del av lösningen under en viss tid, men inte ersätta bankerna helt. Också EU erbjuder säkerheter som bankerna kan använda då de lånar pengar till små- och medelstora företag, säger Ilona Lundström.

Mera gräsrotsfinansiering?

Mika Kuismanen tror ändå att företagen behöver nya finansieringsformer om de skall kunna växa i en värld med stränga bankregler. Så kallade företagsänglar (förmögna placerare som köper in sig i tillväxtföretag) och övriga riskplacerare kan hjälpa en del företag, men inte alla.

I stället efterlyser Kuismanen en bättre organiserad gräsrotsfinansiering. I praktiken skulle privatpersoner satsa på små- och medelstora företag vid sidan av placeringar i stora börsbolag, obligationer eller bankkonton.

Inget företag kan vara stort från början. Alla måste börja som små och växa så småningom.― Mika Kuismanen

En stor utmaning med att låna pengar till företag är ändå hur den som lånar pengarna skall kunna bedöma om företaget är livskraftigt. Bland de företag som klagar på att de inte får banklån finns med säkerhet även sådana vars idé är så dålig eller kunnande så svagt att de inte skulle klara sig även om de fick lån. Då förlorar den som lånar pengar till dem sina besparingar.

Mika Kuismanen tror ändå att de flesta har framtiden framför sig.

- Det handlar till största delen om små företag som är inne i en fas då de borde växa snabbt. Det skulle vara jätteviktigt att få finansiering till dem. Inget företag kan vara stort från början. Alla måste börja som små och växa så småningom.

Läs också