Hoppa till huvudinnehåll

Nya svamparter lurar i skärgården

Panu Kunttu undersöker svampar på murken trädstam.
Det finns mycket orörd skog och stor artrikedom i skärgården. På bilden Panu Kunttu som forskat i skogarna i den Åboländska skärgården i åtta år. Panu Kunttu undersöker svampar på murken trädstam. Bild: Panu Härmävaara panu kunttu

Murkna och döda träd är viktiga och bör lämnas kvar i skogen, det slår forskaren och skogsexperten Panu Kunttu fast. I Åbolands skärgård finns en hel del orörd skog där murkna träd bidrar till stor artrikedom och mångfald, särskilt beträffande svamp.

Under åtta års tid har Panu Kunttu, skogsexpert vid Världsnaturfonden WWF, bosatt i Dalsbruk, undersökt tickor, skinnsvampar och murkna träd i den södra delen av Åbolands skärgård.

Han har besökt sammanlagt 40 holmar, undersökt 10 000 trädstammar och tagit 3500 svampprover som han sedan undersökt i mikroskop.

Hans forskning visar att över hälften av de slag av tickor och skinnsvampar som påträffats i Finland finns representerade i den åboländska skärgården.

Panu Kunttu undersöker svampar på murken trädstam.
Panu Kunttu. Panu Kunttu undersöker svampar på murken trädstam. Bild: Sanna-Mari Kunttu panu kunttu

- Det var ett ganska oväntat resultat, säger Panu Kunttu. Varje år hittar någon svampforskare en ny svampart i Finland. Att jag hittade åtta nya finländska arter och sju helt okända arter var en stor överraskning.

Totalt hittade Kunttu 331 arter av tickor och skinnsvampar i skärgårdsskogarna.

Svampar lever i murkna träd som förhindrar klimatförändring

Ungefär hälften av holmarna han besökt hör till Skärgårdshavets nationalpark där skogsavverkning inte är tillåten.

- Naturens mångfald är stor i våra skogar i skärgården och vi kan vara stolta över våra skäriskogar, säger Kunttu.

Kunttus forskning visar att murkna träd, kvistar och stubbar bör lämnas kvar i skogen bland annat för att de är bra för rötsvamp som ticka och skinnsvamp. Tickor och skinnsvampar i sin tur är viktiga för många djur och insekter. Till exempel är många skalbaggar, fjärilar och myggor beroende av tickor och skinnsvampar.

Korkmussling.
Tickor och skinnsvampar lever på att bryta ner murkna träd och bidrar på så sätt till att kvävet återförs till marken. Korkmussling. Bild: Panu Kunttu Korkmussling

Murkna träd har också betydelse i stävjandet av klimatförändringen.

- I skogar där man inte lämnat kvar stubbarna efter avverkning finns det hälften mindre kol i marken än i orörda skogar. Döda träd bör alltså lämnas kvar i skogen av tre orsaker, förklarar Panu Kunttu: Bevara naturens mångfald, bidra till att kväve cirkulerar från det döda trädet till marken samt binda kol.

Kunttus forskning visar också att klibbalen, som är vanlig i skärgården, är ett viktigt värdträd för tickorna.

- Det var ganska intressant och i viss mån ett nytt resultat.

Luddticka.
Luddticka. Luddticka. Bild: Panu Kunttu Luddticka

Kunttu hoppas att hans forskning utnyttjas då man i framtiden fattar beslut om skogsavverkningar och när nya naturskyddsområden grundas.

Kunttu disputerar för doktorsgraden vid Östra Finlands universitet på fredag 7.10 med sin forskning kring svampar som lever på murkna träd, svamparnas mångfald och mångfalden i de områden där svamparna förekommer.

Läs också