Hoppa till huvudinnehåll

Västmetrobolagets styrelse diskuterar vd:ns ställning

Matti Kokkinen vid bygget av västmetron.
Krav på att vd Matti Kokkinen ska avgå på grund av västmetrons försening har förts fram i offentligheten. Matti Kokkinen vid bygget av västmetron. Bild: YLE/Helena von Alfthan aalto-universitets station

Styrelsen för västmetrobolaget är förtegen när det gäller den senaste förseningen. Styrelsen har ändå diskuterat samarbetet med konsultföretaget Sweco och vd Matti Kokkinens ställning.

- Sedan i somras har vi under nästan alla möten diskuterat projektledningen och om den bör bytas ut. Jag kan inte säga min åsikt eftersom det handlar om styrelseinterna diskussioner, säger styrelsens vice ordförande Ville Lehmuskoski, vd för Helsingfors stads trafikverk.

Lehmuskoski uppger att samarbetet med konsultföretaget Sweco har diskuterats inom styrelsen och likaså vd:ns ställning.

Sweco fick hård kritik i somras när det framgick att västmetron inte kommer att köra i gång den 15 augusti i år. Konsultföretaget har haft en central roll när det gäller att leda projektet eftersom västmetrobolaget bara är beställare.

Sweco har varit byggherre och haft en rad underleverantörer som har gjort jobbet. Kokkinen har tidigare uppgett för Yle att Sweco får mellan 20 och 30 miljoner euro för jobbet.

Styrelseledamöterna vill inte kommentera

Yle Huvudstadsregionen försökte under måndagen nå styrelsemedlemmarna i västmetrobolaget. Styrelsen består av sju personer och leds av Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo. Vice ordförande är Lehmuskoski, vd för Helsingfors stads trafikverk.

Övriga ledamöter är Esbopolitikerna Jyrki Kasvi (Gröna), Kimmo Oila (Saml) och Pekka Vaara (SDP) samt Helsingfors finansieringsdirektör Tuula Saxholm och Esbos finansieringsdirektör Ari Konttas.

Flera ledamöter, bland dem styrelseordförande Isotalo, kunde inte nås medan de som nåddes uppgav att ordförande och vd Kokkinen informerar medierna om projektet. De var därför väldigt motvilliga att ge kommentarer.

- Styrelseordförande och vd kommenterar, säger Pekka Vaara.

Ska samarbetet med Sweco fortsätta?

- I alla fall till och med slutet av västmetrons första skede. Men mer kommenterar jag inte.

Har vd:ns ställning diskuterats?

- Det kommenterar jag inte heller. Tack bara! Morjens, säger Vaara och lägger på luren.

Jyrki Kasvi: Det är ingens fel

Jyrki Kasvi (Gröna) säger att västmetrobolaget egentligen aldrig uppgett att metron kör igång i januari 2017 utan bara att förutsättningarna för att metron kan köra i gång ska finnas då. Kasvi kan inte säga vems fel det är att metron nu försenas ytterligare.

- Det här är ingens fel. Jag kan inte med de uppgifter jag nu har peka finger åt något håll. Nu ligger all fokus på att få jobbet färdigt och att få trafiken igång.

Borde samarbetet med Sweco fortsätta som förut?

- Det är inte aktuellt att fundera på det nu. Var och en kan föreställa sig vilken soppa det skulle resultera i. I så fall talar vi inte längre om vilken månad västmetron kör igång utan vilket år.

Var och en kan föreställa sig vilken soppa det skulle resultera i. I så fall talar vi inte längre om vilken månad västmetron kör igång utan vilket år.― Jyrki Kasvi (Gröna) om avtalet med Sweco sägs upp

Har vd Matti Kokkinen ditt förtroende?

- Det tar jag inte ställning till. Det är inte en enskilds styrelseledamots sak att fundera på det.

När jag frågade Kokkinen om han tänker avgå sade han att det avgör styrelsen.

- Det är en annan sak än en enstaka styrelseledamot.

Men styrelsen består av ledamöter?

- Det fungerar inte så när vi pratar om ett bolags styrelse, säger Kasvi.

Slutsumman ännu oklar

Vad kostnaderna för den senaste förseningen blir är fortfarande oklart. När västmetron planerades beräknades kostnaderna bli 713 miljoner euro, men slutsumman landar på omkring 1,1 miljarder. Den här summan lades fram i våras innan de senaste förseningarna.

Helsingforsregionens trafik (HRT) uppgav i somras att ersättande bussar som sattes in i stället för västmetron i augusti kostar 1,6 miljoner euro per månad.

Ursprungligen var planen att västmetron från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo kör igång i slutet av 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen