Hoppa till huvudinnehåll

Ännu inget daghemsbygge i Kristinestad

Syskonen Julia och Lucas Lindberg
Kristinestad fortsätter utreda daghemsbygge. Syskonen Julia och Lucas Lindberg Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik lucas lindberg

Tekniska nämnden i Kristinestad kunde inte heller på tisdag kväll bestämma vem som ska bygga det nya daghemmet.

Tekniska direktören förslog att Astora Rakennus Oy skulle väljas som entreprenör men nämnden återremitterade ärendet eftersom man ansåg att offerternas poängsättning behövde granskas ytterligare.

I poängsättningen av entreprenörernas offerter tas både priset och kvalitet och samarbetsförmåga i beaktande. Astora Rakennus Oy hade de högsta poängen enligt poängsättningen som bland annat den tekniska direktören hade gjort tillsammans med staden jurister. Tekniska nämnden röstade om en återremittering av ärendet och återremitteringsalternativet vann med rösterna sju mot tre.

Tekniska nämnden kan ta upp ärendet igen på sitt möte i mitten av november.

Tekniska nämnden godkände Innopower Oys ansökan om att justera det område som företaget arrenderar av staden.

Innopower ville justera arrendeområdet för att få en stadigare grund att bygga vindkraftverken på.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten