Hoppa till huvudinnehåll

Många ordföranden i Österbotten osäkra inför kommunalvalet

Valstämpel.
Valstämpel. Bild: Yle kommunalval

Till våren blir det kommunalval. Yle Österbotten har känt de österbottniska fullmäktigeordförandena på pulsen. Bara fem av dem lovar i detta skede att de ställer upp, men ingen säger heller blankt nej.

Vård- och landskapsreformen och hur de kommer att påverka kommunerna är den stora övergripande frågan, det är fullmäktigeordförandena tämligen eniga om.

Anna-Maja Henriksson (SFP) i Jakobstad ställer upp i valet och likadant säger SFP:arna Elli Flén i Nykarleby, Carola Lithén i Korsholm, Joakim Strand i Vasa, Mikaela Björklund i Närpes,

- Jag ställer upp. Jag ser det som en självklarhet att som partiordförande föregå med gott exempel. Det finns ett mervärde i att vara med på det lokala planet och lära känna vad det är som berör människors vardag, säger Henriksson.

Vilken blir kommunens roll

Överlag tror Henriksson att folk runt om i landet funderar på vad kommunens roll kommer att vara om vårdreformen blir av. Det kommer att avspegla sig i kommunalvalet.

- Då kommer bildningsfrågorna att vara de stora frågorna, men det finns också rum för planläggning, idrott, kultur. I Jakobstad kommer skolfrågan vara ett tema i valet men också hur man vill utveckla staden och samarbete för att se till att vi har en bra stad också framöver som är attraktiv och som har en god närservice till människorna, säger Henriksson.

Statsvetare Claus Stolpe på Åbo Akademi säger att de stora förändringarna som är på gång kommer att avspegla sig i kommunalvalet.

- Jag tror att det här kommunalvalet kan bli lite annorlunda. Folk har konkret blivit påminda om att saker man har inte kan tas förgivet. Många har påverkats av skolindragningar och andra inbesparingar, säger Stolpe.

Tecken på engagemang

Att uppemot 10 000 människor samlades från hela Österbotten på Vasa torg för demonstrerar för en omfattande jour vid Vasa centralsjukhus kan man också se som ett tecken på engagemang.

- Det kan vara ett tecken på att folk stannat upp och funderat på hur de verkligen ska ha det i framtiden. Man kan hoppas på att det betyder ökad aktivitet och ökat engagemang också i kommunalvalet, säger Stolpe.

Carola Lithén har suttit i sju perioder och vill gärna fortsätta.

- Det händer så otroligt mycket i samhället just nu och jag känner att det kan vara bra för kommunen att ha med någon som har erfarenhet och som varit med från början.

- Viktigaste frågan i Korsholm i valet blir hur vi ska lyckas hålla ekonomin på en god nivå så att de även i framtiden kan vara den goda kommunen för alla invånare, säger Lithén.

Elli Flén som suttit en period säger att det varit både intressant och givande. Med mycket på gång på det kommunala fältet i och med landskapsreformen vill hon inte sluta.

- Största frågan i Nykarleby i valet blir hur vi ska lotsa staden genom den stora social- och hälsovårds- och landskapsreformen, säger Flén.

Variation mellan kommunerna

Joakim Strand säger att det finns många viktiga frågor som engagerar i Vasa.

- Vi har många otroligt intressanta utvecklingsprojekt som ska föras vidare, samtidigt också viktiga slagsmål för centralsjukhus och annat som inte tar slut de närmaste åren, säger Strand.

Claus Stolpe säger att alla frågor som ventileras i bybutiken eller på sociala medier är intressanta även i kommunalvalet. Men frågorna varierar mellan kommunerna.

- Vi har lika många verkligheter som vi har kommuner. I kommuner där det varit mycket bråk om inbesparingar eller konflikter mellan personer kan personfrågan bli mera dominerande i valet, säger Stolpe.

Lutar mot att ställa upp

Kari Häggblom (SDP) i Kaskö lutar mot att ställa upp i valet och likadant säger Patrick Ragnäs (SFP) i Kristinestad.

- Vi är mitt i en stor förändringsfas och om mitt förtroende förnyas vill jag vara med tills vårdreformen är avslutad, säger Ragnäs.

Tveksamt i Karleby och Kronoby

SDP:s Roy Sabel i Karleby har inte bestämt sig än. Sabel säger att det är många faktorer som spelar in för att han ska bestämma sig. Till exempel hurudana kandidater man får med i valet och om listan blir full. Men han skulle kunna tänka sig att ta en paus.

Sabel säger att den största frågan inför valet i Karleby blir stadens ekonomi men också social- och hälsovårdens finansieringsmodell när det överförs till landskapet.

- Det är viktigt att det blir en modell där Karleby stad finansierar den del av vården som hör till stadens invånare och inte hela landskapets vård. Jag vill också få hamnen djupare och utveckla samarbete med utbildningsenheterna man har gemensamt med Jakobstad, säger Sabel.

Hans-Erik Lindgren (SFP) i Kronoby är tveksam till att kandidera. Men det blir kanske trots allt en kandidatur för i Kronoby är det svårt att hitta kandidater.

- Egentligen tycker jag att det räcker efter mina 40 år i kommunalpolitiken. Men vi hade stora problem att hitta kandidater i Kronoby inför förra valet, så det kanske ändå blir så att jag kandiderar, säger Lindgren.

Avvaktar med beslutet

Sven Grankulla (KD) i Larsmo har suttit tre perioder i fullmäktige. Han säger att det är för tidigt att ta ett beslut. Det finns mycket annat i livet som man behöver väga in innan han tar ett beslut.

Grankulla säger att Larsmo är en växande kommun som gjort stora investeringar de senaste åren, speciellt inom bildningssektorn.

- Mera investeringar krävs på nya detaljplaneområden och infrastrukturen och det kommer vi säkert att diskuteras inför valet, säger Grankulla.

Något större problem att hitta kandidater i Larsmo tror Grankulla inte att det blir. Grankulla säger att folk vill vara engagerade.

Avvaktar av familjeskäl

Marcus Nordmyr (SFP) i Korsnäs avvaktar ännu, främst på grund av att familjen har flera små barn att ta hänsyn till och Katarina Heikius (SFP) i Vörå vill också avvakta med tanke på familjen.

Kaj Boström (SFP) som leder fullmäktige i Pedersöre har suttit i fullmäktige i åtta perioder har inte bestämt sig ännu. Viktigaste frågan i Pedersöre i valet tror Boström blir att Pedersöre ska komma tillbaka till den plats där kommunen en gång var ekonomiskt sett.

- Vi har haft ett tungt år på grund av vården, säger Boström.

Boström ser pessimistiskt på chanserna att få Pedersöreborna att ställa upp i kommunalvalet.

- Folk vill inte satsa tid på politik längre. Människor värnar mera om sin fritid än de gjorde förr. Det blir bara svårare för varje gång att få folk att ställa upp, säger Kaj Boström.

Claus Stolpe säger att när den kommunala kakan blir mindre och makt förs över till landskapen så kan det hända att intresset för kommunalpolitik avtar. Men det är inte säkert.

- En del kan tycka att det blir mera överskådligt och därför engagera sig i kommunalpolitiken medan andra tappar intresset. Det kan nog gå båda vägarna, säger Stolpe.

I kommuner med stridigheter kan det bli svårare att hitta hugade kandidater säger Claus Stolpe.

- Det kan finnas ett motstånd mot att sticka in handen i getingboet. Men samtidigt finns det en chans att engagera sig och ställa saker till rätta. Vi får se hur det blir i Vörå och Kronoby, det är ju ingen hemlighet att det funnits konflikter där, säger Stolpe.

Ändrade sig

Lorentz Uthardt (SFP) i Malax hade tänkt dra sig tillbaka med ålderns rätt men han håller på att ändra sig.

- Jag känner att jag borde ta mitt ansvar och ställa upp med tanke på de omvälvande tiderna i och med landskapsreformen kommer. Jag har varit med under förändringsprocessen och jag börjar luta mot att ställa upp i alla fall, säger Uthardt.

Den viktigaste frågan i Malax iför valet tror Uthardt blir konsekvenserna av vårdreformen.

- Det viktiga för oss är att vi får ha kvar vårt hvc som vi byggt upp, säger Uthardt.

Vågar då Claus Stolpe sig på någon prognos inför valet?

Stolpe säger att om man ser på hela landet kan man tänka sig att regeringspartierna tappar mark i kommuner där sådant man värnar om känns hotat.

- Om SFP hade suttit med i regeringen så skulle de nog ha anledning att vara oroliga. Men nu är det ju inte de som sitter där med hundhuvudet. Men det är nog för tidigt att säga något ännu, säger Claus Stolpe.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten