Hoppa till huvudinnehåll

Planerna på en gemensam svensk rektor i Lojo framskrider

Solbrinkens skola i Lojo
Solbrinkens skola i Lojo kan snart dela rektor med de andra svenska skolorna i staden. Solbrinkens skola i Lojo Bild: Yle/ Maria Wasström solbrinken

Svenska utbildningssektionen i Lojo godkänner för sin del att en enda rektor leder de svenskspråkiga skolorna i Lojo. Monica Lemberg föreslås få fortsätta som rektor.

Monica Lemberg är redan nu tillfälligt rektor för de fyra svenska skolorna. Men nu är tanken att göra arrangemanget permanent.

Sektionen behandlade ärendet redan för en månad sedan men då ville sektionen att frågan skulle utredas bättre.

På sitt möte på måndagen kunde sektionen ge grönt ljus för planerna och beslöt att rektorstjänsten vid Virkby gymnasium och rektorskapet för de svenska lågstadierna dras in.

En tjänst som biträdande rektor inrättas också. Lemberg ska också vara föredragande i skolfrågor på svenska.

Arrangemanget med en enda rektor för Virkby skola, Solbrinkens skola, Källhagens högstadium och Virkby gymnasium blir lite billigare, säger sektionens ordförande Roger Weintraub (Saml).

Ärendet ska ännu behandlas i bildningsnämnden i Lojo.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland