Hoppa till huvudinnehåll

Tio minuter motion räcker för att förebygga barnfetma

Barn som leker.
Barn som leker. Bild: Annika Rauhala samhörighet

Det behövs inga enorma mängder motion om man vill undvika att barn blir överviktiga. Redan korta spurter på tio minuter har en positiv effekt, visar finländsk forskning.

Det är forskare vid Östra Finlands universitet som har undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet alternativt passivitet och fetma samt uthållighetskondition hos barn i åldern 6-8 år. Drygt 400 barn från Kuopio var med i undersökningen. I projektet standardiserades andra faktorer som diet och sömn.

Rapporten visar föga överraskande att ju mer barnen rörde på sig, desto lägre var fettprocenten. Ju hårdare motion det handlade om, desto starkare var sambandet. Det som kanske överraskar, är att redan korta motionsstunder påverkar positivt. De barn som dagligen rörde på sig på en ansträngande nivå hade 26-30 procent mindre fettvävnad i kroppen än de barn som inte alls motionerade hårt. Och att byta ut tio passiva minuter mot tio aktiva minskade fettmassan hos barnen med 13 procent.

All motion bra

Det är i alla fall inte bara väldigt tung motion som har en positiv verkan på fettprocenten hos barn. I undersökningen kom man fram till att även lätt eller medelhård motion minskar fettvävnaden, även om effekten inte är lika tydlig som när barnen tar i ordentligt.

Att byta ut tio minuter av stillasittande mot måttlig aktivitet förbättrar också barnens kondition, visar undersökningen.

Forskarna drar slutsatsen att man effektivt kunde förebygga fetma hos barn genom att minska den tid som barnen sitter stilla. Det här samtidigt som man ökar den aktiva tiden i form av månsidig motion.

Forskare slår larm

Samtidigt uttrycker Helsingfors universitet oro för att barnen blir allt tjockare. Det här med anledning av att det i dag är den Internationella fetmadagen.

Universitetet räknar med att det år 2025 finns över 200 000 överviktiga barn i Finland.

Fetman ökar bland barnen också internationellt. Från år 2010 till år 2025 beräknas de överviktiga barnens antal ha ökat med hela 25 procent.

Forskarna vid Helsingfors Universitet påpekar att föräldrarna spelar en viktig roll när det gäller barnens matvanor.

WHO: Inför sockerskatt

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar för sin del världens länder att beskatta sockerhaltiga drycker för att bekämpa grav övervikt.

Organisationen menar att det finns bevis för att en prishöjning på sockerprodukter kan minska konsumtionen avsevärt.

Enligt WHO skulle en prishöjning på 20 procent ge en motsvarande procentuell minskning i överviktsiffrorna.

I Finland slopas godisskatten år 2017 efter att EU ställt sig negativ till den. Institutet för hälsa och välfärd. Institutet för hälsa och välfärd, THL har redan tidigare lagt fram förslag på en sockerskatt som ett alternativ i Finland, men förslaget fick inte tillräckligt gehör.