Hoppa till huvudinnehåll

WHO vill beskatta sockerhaltiga drycker

Läsk i butikshylla
Skatt på läsk skulle rädda liv, säger Världshälsoorganisationen Läsk i butikshylla sockerhaltig

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar världens länder att beskatta sockerhaltiga drycker för att bekämpa övervikt, typ 2-diabetes och karies.

Det finns bevis för att en prishöjning på sockerprodukter kan minska konsumtionen avsevärt, enligt en ny rapport från organisationen.

Enligt WHO skulle en prishöjning på 20 procent ge en motsvarande procentuell minskning i överviktsiffrorna, medan en prishöjning på 50 procent skulle halvera konsumtionen.

Världshälsoorganisationen uppskattade 2014 att ungefär 39 procent av världens vuxna befolkning var överviktig, och att mer än en halv miljard människor över 18 år var gravt överviktiga.

Förra året konstaterade organisationen att 42 miljoner barn under fem års ålder var överviktiga eller gravt överviktiga, en ökning med 11 miljoner under loppet av 15 år.

Samtidigt visade siffrorna att antalet diabetesfall fyrdubblats sedan 1980, från 108 miljoner fall till 422 miljoner 2014.

I Finland slopas godisskatten år 2017 efter att EU ställt sig negativ till den. Institutet för hälsa och välfärd, THL, lade tidigare fram förslag på en sockerskatt som ett alternativ i Finland, men förslaget fick inte tillräckligt gehör.

Läs också