Hoppa till huvudinnehåll

Koverhar ska nu få sin generalplan

Koverhar i Lappvik.
Området som planeras är 13,5 kvadratkilometer. Koverhar i Lappvik. Bild: Yle/Minna Almark fn-steel

Hangö stad har nu valt den plankonsult som ska utarbeta generalplanen för Koverhar.

Enligt miljönämnden i Hangö lämpar sig A-insinöörit Suunnittelu Oy bäst för uppdraget. Anbudet var helhetsekonomiskt förmånligast med tanke på priset och kvaliteten.

Totalt sex anbud lämnades in. Två av dem uppfyllde inte kraven för anbuden.

Hangö stad köpte i december 2014 ett ca 660 hektar stort mark- och vattenområdet i Koverhar av FN-steels konkursbo. Själva fabriksområdet ägs ännu av konkursboet.

Också Lappvik med i planerna

Området är en del av generalplanområdet som bland annat också består av Lappvik tätort. Generalplanområdet är totalt 13,5 kvadratkilometer stort.

Hamnens verksamhet är i fokus då man planerar var industrin placeras, var man får bygga och hur man får använda området.

Boende och service kommer huvudsakligen att placeras inom Lappvik tätort.