Hoppa till huvudinnehåll

Problem med trafiksäkerheten vid Villekulla daghem åtgärdas

Villekulla daghem i Lovisa.
Nya lösningar ska förbättra trafiksäkerheten vid Villekulla daghem i Lovisa. Villekulla daghem i Lovisa. Bild: YLE lovisa daghem

Trafiksäkerheten vid Villekulla daghem i Lovisa ska förbättras. En motion gällande frågan har inlämnats, men daghemmet har redan självt tagit initiativ till åtgärder.

Vid Lovisa stadsfullmäktiges möte i går (12.10) inlämnades en motion av Immo Stenberg (Sannf).

Stenberg föreslår att porten till Mariegatan stängs, så att barnen i fortsättningen hämtas och lämnas av vid porten från Karlskronabulevarden. Den gatan har en u-sväng och trafiken där är därför lugnare.

Stenberg föreslår dessutom att ett parkeringsförbud på gatan införs och att det ska vara tillåtet att stanna utanför porten endast 15 minuter. Motionen fick redan omkring 15-20 underskrifter under mötet.

Livlig trafik orsakar farosituationer

Mariegatan har en livlig trafik och en hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen.

- Jag har från många håll fått höra om vilken farlig plats det är. Nära ögat-situationer har uppstått då barnen har sprungit ut på gatan emot väntande föräldrar. Jag har själv sett det då jag har kört förbi platsen, säger Stenberg.

Immo Stenberg från Lovisa.
Immo Stenberg (Sannf) lämnade in en motion om trafiksäkerheten vid Villekulla daghem. Immo Stenberg från Lovisa. Bild: Immo Stenberg lovisa,Sannfinländarna

Daghemmet har redan tagit itu med problemen

Daghemmets föreståndare Diana Astikainen blir förvånad då hon hör att en fullmäktigemotion om saken har lämnats in. Hon tycker att det är synd att inte Stenberg tog kontakt med daghemmet förrän han lämnade in motionen.

- Vi har redan tagit itu med problemen för en månad sedan. Åtgärder kommer att vidtas precis enligt förslagen i motionen. Trafikmärken är beställda till platsen och förslaget om Karlskronabulevarden förverkligas, säger hon.

Daghemmet har ännu inte hunnit meddela föräldrarna om förändringarna, men daghemmet kommer så fort som möjligt att publicera ett brev om saken.

Man kommer att informera om att Mariegatans port stängs och att Karlskronabulevardens port tas i användning istället. Smedsgrändens ingång blir också möjlig att använda. Daghemmet kommer också att be föräldrarna att ha överseende.

röd hink i sandlåda
röd hink i sandlåda Bild: Yle/Erica Vasama barn

En person tog kontakt efter nära ögat-situation

Astikainen säger att bakgrunden till daghemmets åtgärder har att göra med en anmälan som kom in till daghemmet av en enskild person. Personen hade vid två olika tillfällen varit nära att köra på barn utanför Villekulla daghem.

- Det räcker att det handlar om en person och det är en person för mycket. Vi är lösningsinriktade på vårt daghem och insåg att det absolut är på tiden med åtgärder. Lösningsförslagen personen hämtade fram köpte vi direkt och vi skrev under att situationen är så här.

Andra personer har inte kontaktat daghemmet om trafiksäkerheten.

- Jag har inte fått in klagomål av andra invånare eller av föräldrarna under alla mina år här.

Astikainen säger att hon omedelbart skred till åtgärder genom att vara i kontakt med tekniska sidan inom Lovisa stad.

Samma person som kontaktade daghemmet hade senare varit i kontakt med Immo Stenberg, berättar Astikainen.

- Vi borde ha tänkt på de här lösningarna redan för tiotals år sedan. Jag är jätteglad att de nu vidtas. De kommer också att innebära att vi får en parkeringsplats till för långtidsparkering vid daghemmet, säger hon.

En bil parkerad, ena hjulet syns på bild.
Bilister i Lovisa har upplevt nära ögat-situationer vid Villekulla daghem. En bil parkerad, ena hjulet syns på bild. Bild: YLE/Kajsa Santonen deck

Läs också