Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Det breda utbudet fortsätter

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,Insändare,yle svarar

Yles förnyelseplaner diskuteras på insändarplats i Västra Nyland och HBL (4.10 och 7.10). Svenska Yles mediechef Carin Göthelid svarar.

Enligt planerna består både Yle Fem och dess uppdrag, kanalen finns på samma kanalplats som nu och delar den med Yle Teema. Förvaltningsrådet, som är Yles högsta beslutande organ, har inlett förhandsprövning om förslaget.

Många uttrycker nu en rädsla för att Yles svenska utbud krymper och att de svenskspråkiga betjänas sämre. Vi vill därför betona att tv-programmen också i fortsättningen finns på Yle Fem och Yle Arenan, och att Svenska Yles utbud består även i övrigt: Två av Yles sex radiokanaler sänds på svenska (Yle Vega och Yle X3M), BUU-klubbens och Hajbos webbtjänster utvecklas hela tiden liksom Svenska.yle.fi. Yles finlandssvenska utbud minskar alltså inte, utan finns kvar i alla medier.

Sveriges television har meddelat att SVT World i sin nuvarande form läggs ner. Beslutet berör kanalens kommersiella verksamhet, och handlar om att den globala konkurrensen gjort kanalen olönsam. SVT Worlds verksamhet i Finland finansieras däremot delvis via det svenska kulturdepartementet, som reserverat pengar också för 2017. Därmed kommer kanalen att synas också via Yle åtminstone under våren. Yle står för sin del för distributionskostnaderna i Finland och alla de upphovsrättsliga kostnader som uppstår i och med att programmen sänds hos oss.

Vad som händer med SVT World i Finland på sikt är oklart, men målet är att Yle ska kunna visa SVT:s viktigaste och populäraste program också i fortsättningen. En del av dem sänds också i dag på andra sätt än genom SVT World, bland annat Allsång på Skansen. Dessutom kommer Yle Fem också i fortsättningen att sända ett brett utbud av program från de andra nordiska public servicebolagen.

Carin Göthelid
mediechef, Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet och Västra Nyland 12.10.2016.

Läs också

Bolaget