Hoppa till huvudinnehåll

"Byggrätten i Sandö i Hangö är inte för stor"

En karta som visar området för Sandö delgeneralplan i Hangö 2015.
Det finns stora planer för Sandöområdet i Hangö. En karta som visar området för Sandö delgeneralplan i Hangö 2015. Bild: Hangö stad delgeneralplan

Byggrätten på Sandöområdet i Hangö är inte för stor och den hotar inte naturskyddet. Det anser Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol har därför förkastat Närings-, trafik- och miljöcentralens besvär mot delgeneralplanen för Sandö.

Finlands frikyrka äger ett 400 hektar stort område i Sandö där det planeras ett fritids- och wellnesscentrum. Centret har beviljats över 3 000 kvadratmeter ny byggrätt väster om Teologiska institutets gamla huvudbyggnad.

Enligt NTM-centralen är byggrätten för stor samtidigt som naturskyddet blir lidande. NTM-centralen vill därför att Hangö stadsfullmäktige häver den nya delgeneralplanen som godkändes i oktober 2015.

Kan överklagas till HFD

Men Helsingfors förvaltningsdomstol anser inte att byggrätten för turismfunktioner inkräktar på de områden som klassas som värdefulla naturområden i Sandö.

Det finns inte heller några argument i besväret som innebär att stadsstyrelsens beslut skulle strida mot lagen. Därför förkastas NTM-centralens besvär.

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hangö stad väntar nu och ser om NTM-centralen för ärendet vidare till högre instans. Besväret måste lämnas in inom 30 dagar efter att förvaltningsdomstolens beslut offentliggjordes.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland