Hoppa till huvudinnehåll

Nytt i Raseborg: Tre byggnadsinspektörer med lika makt

En gul tröja vid ett husbygge.
Raseborg hoppas på snabbare behandling av ärenden genom ny organisationsmodell. En gul tröja vid ett husbygge. Bild: Yle/Jonas Blomqvist byggnadsbranschen,arbete,arbetslöshet,jobb

Raseborgs stad fortsätter förbättra den kritiserade byggnadsinspektionen. En nyhet är att miljö- och byggnadsnämnden ger över en del av sin makt till tjänstemännen.

Byggnadsinspektörerna får rätten att avgöra lov och göra mindre avvikelser i samband med loven.

En annan ny lösning är att det inte längre finns en ledande byggnadsinspektör utan tre personer delar på ansvaret.

Det finns fördelar med den nya modellen, säger Simon Store som tillfälligt leder byggnadsinspektionen.

Då tjänstemännen får mera beslutande rätt behandlas ärenden snabbare.

- Besvärstiden förkortas till två veckor i stället för 30 dagar vid de beslut som nämnden har tagit. Dessutom skulle besluten inte längre vara beroende av de månatliga mötesdagarna, säger Store.

Tre inspektörer sköter var sitt område

De tre byggnadsinspektörernas befogenheter delas geografiskt så att varje inspektör får ett eget ansvarsområde.

Jari Sandberg har hand om det västra området, nuvarande ledande byggnadsinspektören Juhani Jormanainen ansvarar för det södra området och Fredrik Wasström sköter byggnadsinspektionerna i östra Raseborg.

Stadens organisationsförändring påverkar byggnadsinspektionen också i övrigt.

Staden godkände nyss en ny förvaltningsstadga. Byggnadstillsynen blir en del av den stora nya avdelningen för planläggning, byggnadstillsyn och miljöfrågor.

En ny avdelningschef väljs före årsskiftet. Tills det leder stadsplaneringsarkitekten Simon Store arbetet.

En ny byggnadsordning är också fortfarande under arbete.

Målet med den är att behandla bygglov och åtgärdstillstånd smidigare. I praktiken betyder det att fler saker ska kunna skötas med en anmälan, det vill säga utan egentligt tillstånd.

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna det nya sättet att dela arbetet nästa vecka.

Läs mera:

Politiker vill ha enklare bygglov än tjänstemännen i Raseborg

Tjänstemännen blev klara med uppdateringsarbetet. Men politikerna tyckte att bygglovsprocessen fortfarande verkade för komplicerad. Därför grundades en ny arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän.

Läs också