Hoppa till huvudinnehåll

Olli Rehn lämnar ministeruppdraget vid årsskiftet

Näringsminister Olli Rehn kommenterar utnämningen till Finlands Bank.
Näringsminister Olli Rehn kommenterar utnämningen till Finlands Bank. Näringsminister Olli Rehn kommenterar utnämningen till Finlands Bank. Bild: AOP / Jarmo Kuusinen Olli Rehn,politik,näringsminister,Finlands Bank,Europeiska centralbankssystemet,Eurosystemet

Näringsminister Olli Rehn (C) säger att han lämnar sin ministerpost vid årsskiftet och tillträder uppdraget som direktionsmedlem i Finlands Bank i februari.

Rehn säger att han värdesätter bankfullmäktiges beslut att utse honom till medlem i direktionen och att han tackar för förtroendet.

När det gäller hans efterträdare som näringsminister säger han att beslutet fattas av statsminister Juha Sipilä och Centerns styrande organ.

Rehn säger att han inte lämnar ministeruppdraget på grund av bristande motivation. De nuvarande arbetsuppgifterna är centrala frågor med tanke på Finlands ekonomi och politik.

Att han valde att söka jobbet vid Finlands Bank beror enligt Rehn på att han anser sig vara lämpad för uppdraget, eftersom hans universitetsstudier handlade om nationalekonomi och hans doktorsavhandling handlade om små europeiska staters ekonomiska strategier, speciellt vad beträffar kopplingen mellan konkurrenskraften, arbetsmarknaden och penningpolitiken.

EU-kommissionär under eurokrisen

Vidare verkade Rehn som vice ordförande för EU-kommissionen under första hälften av det här årtiondet med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, mitt under den pågående eurokrisen.

- I den befattningen deltog jag aktivt i Europeiska centralbankens möten i egenskap av kommissionens representant, säger Rehn.

Han säger sig vara insatt i Finlands ekonomi bland annat via sitt nuvarande arbete och de tidigare jobben som medarbetare för två statsministrar.

Rehn säger att han känner en dragning till sådana makroekonomiska frågor som Finlands Bank sysslar med. Det handlar om ekonomisk- och penningpolitik, frågor med stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i landet, för en hållbar tillväxt, bättre sysselsättning och prisstabilitet.

Finlands Bank ingen filial

Rehn säger att Finlands Bank är en av republikens mest centrala statliga institutioner och en av hörnstenarna i eurosystemet.

Finlands Bank är enligt Rehn ingen filial. Banken utövar tack vare sin expertis, som baseras på den högklassiska ekonomiska forskning som bedrivs vid banken, ett större inflytande vid Europeiska centralbanken och inom eurosystemet än vad bankens storlek skulle förutsätta. Han säger att han sett det här med egna ögon under åren som kommissionär. Han säger att han vill arbeta för att det ska vara så här även i fortsättningen.

Rehn kommenterade utnämningsnyheten vid en presskonferens i dag.