Hoppa till huvudinnehåll

Olli Rehn tar första steget mot toppjobbet i Finlands Bank?

Olli Rehn
Näringsminister Olli Rehn (C). Olli Rehn Bild: EPA/MARIO CRUZ ekonomikommissionär

Näringsminister Olli Rehn (C) är förhandsfavorit när riksdagens bankfullmäktige i dag fredag utser nya medlemmar till Finlands Banks direktion. Blir Rehn vald ses det som ett första steg mot chefdirektörsposten och betydligt större penningpolitiskt inflytande.

- Direktionsmedlemmarna har ansvarsområden inom Finlands Bank och uppgifter som berör politiken i Finland, men utanför Finland är det chefdirektören Erkki Liikanen som leder banken och penningpolitiken, säger Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.

- Blir Rehn vald är det ett första steg mot ett chefskap, säger von Gerich.

Det är sannolikt att Olli Rehn blir en av de två direktionsmedlemmarna som utses i dag och han förutspås efterträda Liikanen som går i pension 2018. Under sina år som ekonomikommissionär i EU i början av 2010-talet hade Rehn en viktig roll i EU:s agerande efter finanskrisen, och deltog bland annat i möten vid Europeiska centralbanken, ECB.

Ska leda banken effektivt

Mera inflytande i euroområdet får Rehn först om och när han utses till nästa chefdirektör. Och först ska han utses till direktionsmedlem.

Som en av tre medlemmar i direktionen kan Rehn delta i och påverka beredningen inför ECB-rådets möten, men endast chefdirektören, direktionsordförande Liikanen, har rösträtt. Direktionsmedlemmar kan enligt eget intresse delta i kommittéer och arbetsgrupper inom ECB.

Utöver det leder och samordnar direktionsmedlemmarna Finlands Banks verksamhet och väntas organisera den effektivt och ekonomiskt. De ansvarar för ledningen av kärnfunktioner, som penningpolitik, forskning, finansiell stabilitet och statistik. En direktionsmedlem företräder Finlands Bank i Finansinspektionens direktion.

Medlemmarna utses av riksdagens bankfullmäktige, och rapporterar till densamma. En viktig uppgift är att delta i den ekonomiska och politiska debatten i Finland.

Direktionsmedlemmarna utses för ett mandat på fem år. En av medlemmarna tillträder i februari nästa år och den andra enligt överenskommelse.

Källor: Finlands Bank, Jan von Gerich, Nordea