Hoppa till huvudinnehåll

Salo investerar trots ansträngd budget

Uskelanjoki i Salo
Uskelanjoki i Salo Bild: Yle/ Nora Engström salonjoki

Salo stad tvingas låna pengar för att klara av sina framtida investeringsplaner. Det konstaterar Salos stadsdirektör Antti Rantakokko inför höstens budgetförhandlingar.

- Vår lånebörda är trots allt rätt liten. I år tog vi inga lån. Men nu måste vi ta lån för att finansiera investeringar. Det är en investering för framtiden, konstaterar Rantakokko.

Hur stort lån det är frågan om vill Rantakokko inte gå på i det här skedet, men summan är under 20 miljoner euro.

- Det finns ett underskott i budgeten, men vi kan trots det sköta alla basfunktioner. Vi är inte heller endast tvungna att skära ner, utan vi kan också satsa på framtiden.

Meningen är bland annat att satsa på kommunalteknik och på skolbyggnaden i Bjärnå.

Det finns inte heller några planer på att röra skolnätet under nästa år, något som har varit aktuellt under tidigare år.

Staden planerar att lägga ner bäddavdelningen i Bjärnå. Samtidigt ska man hitta nya funktioner för de utrymmen som användes av BB i Salo sjukhus innan nedläggningen.

Salos stora utmaningar framöver är både att locka nya företag till staden, och att skapa nya arbetstillfällen. Rantakokko föreslår att endast fastighetsskatten höjs och att skattesatserna i övrigt är de samma som i år.

Låneförslaget tas upp i stadsstyrelsen om två veckor och den slutliga budgeten fastställs i Salos stadsfullmäktige i mitten av november.