Hoppa till huvudinnehåll

Nya problem med inneluften i daghem i Jakobstad

Kyrkostrands lilla skola har problem med inneluften
Kyrkostrands lilla skola används som daghem för en språkbadsgrupp Kyrkostrands lilla skola har problem med inneluften Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,inneluftproblem

Personalen i Kyrkostrands lilla skola i Jakobstad mår dåligt. I fastigheten finns tillfälligt en dagvårdsgrupp och det här är det färskaste exemplet i en lång rad på fastigheter med problem med inneluften i Jakobstad.

Inneluftsproblemet i Kyrkostrands lilla skola skall behandlas i inneluftsgruppen i Jakobstad på måndagen. Arbetshälsovården Työplus har i skarpa ordalag tagit ställning i frågan men hälsovårdsmyndigheterna har inte ännu kopplats in officiellt.
Chefen för dagvården i Jakobstad, Tom Enbacka, börjar stå rådlös, var skall barnen placeras när så många fastigheter i staden har problem med inneluften.

Personalen lider av inneluften

Det är främst i det utrymme där barnen vilar middag där den dåliga inneluften är påtaglig. I höst har ventilationsapparatur installerats i rummet men det tycks inte hjälpa, inte heller att på gammaldags vis låta fönstren stå öppna för att vädra.

Luftproblemen är värst i dagisbarnens vilorum i Kyrkostrands lilla skola
Barnens viloutrymme där inneluften är allra sämst Luftproblemen är värst i dagisbarnens vilorum i Kyrkostrands lilla skola Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,kyrkostrands lilla skola

Alla i personalen förutom föreståndaren lider av symptom på dålig inneluft och långtidssjukskrivningar förekommer också, ingen i personalen vill framträda med en kommentar kring läget. Det är personalen som fört ärendet till arbetshälsovården Työplus via en skrivelse.

- Jag är ingen expert på det medicinska men tonen i det brev vi fått från Työplus är nog allvarlig, det är nog kanske det mest allvarliga jag sett därifrån, säger chefen för dagvården i Jakobstad, Tom Enbacka.

- Jag är bekymrad och jag vet inte riktigt vad vi skall göra.

- Jag har inget utrymme i bakfickan ifall vi tvingas stänga daghemmet.

dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad
Dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,dagvård,tom enbacka

Stordaghem planeras

Daghemmen i Jakobstad har i många fall fått ta över byggnader som ursprungligen är byggda som skolor och i många fall har skötseln varit eftersatt för att till slut utmynna i inneluftsproblem.

En lösning på problemet är ett nytt stordaghem men hittills har staden inte kommit speciellt långt. BI-fastigheten som också har inneluftsproblem och är utrymd sedan flera år tillbaka har setts som ett alternativ för ett stordaghem men fastigheten kräver en mångmiljonsatsning för att kunna användas för det här ändamålet. Ett stordaghem ses också som en lösning för att bättre kunna hantera sjukskrivningar, små enheter är sårbara i det sammanhanget.

BI-fastigheten i Jakobstad står tom och oanvänd sedan många år
Gamla BI-fastigheten i Jakobstad BI-fastigheten i Jakobstad står tom och oanvänd sedan många år Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,bi-fastigheten

- Idag skulle jag välja att riva BI-fastigheten, sätta en caterpillar på byggnaden och bygga nytt på samma tomt, säger Tom Enbacka.

- Läget är det mest fantastiska vi kan få för ett daghem, nästan mitt i centrum och med kommunikationerna, vägarna och gatorna från alla håll i staden.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten