Hoppa till huvudinnehåll

Åbopolitiker: vårdreformen måste beakta skärgården och tvåspråkigheten

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.
Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap. Bild: Yle/Linus Hoffman regeringens reform,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Vård- och landskapsreformen rullar vidare och nu är bollen hos kommunerna - åtminstone delvis och åtminstone för en stund.
Kommunerna ska lämna in ett utlåtande kring reformen till statsrådet senast den nionde november.

I utlåtandet har staden chans att lyfta fram regionala särintressen och ge förbättringsförslag.
På måndagen debatterade stadsfullmäktige i Åbo det preliminära förslag till utlåtande som stadsstyrelsen godkände förra veckan.

Samlingspartiet ställde sig mest positivt till det preliminära förslaget.

-Förslaget betonar Åbobornas intressen. Det grundar sig på landskapsmodellen och vi är beredda att följa den, sade gruppordförande Lauri Kattelus.

Från vänsterhåll var åsikterna inte helt oväntat mer kritiska. Socialdemokraternas Päivi Pietari oroade sig för hur en jämlik vård kan genomföras när privata aktörer får mer inflytande.

-Vi motsätter oss en tvångsbolagisering och oroar oss för att kundavgifterna inom vården stiger så att låginkomsttagare inte har råd med dem.

Vård på svenska och skärgårdens specialförhållanden måste beaktas

Åbo stads preliminära utlåtande lyfter fram att vården på bägge språken ska tryggas. Man nämner också skärgårdens särförhållanden som inte får glömmas bort när reformens pusselbitar läggs.

SFP ansåg att betoningarna borde vara ännu starkare.

-Åbo måste starkt betona betydelsen av tvåspråkig service och skärgårdsförhållanden, sade Christel von Frenckell-Ramberg (Sfp).

Tvåspråkighetens fick stöd också från andra partier, bland annat socialdemokraterna, samlingspartiet och de Gröna under gårdagens möte och kommer med stor sannolikhet att få utrymme i det slutliga förslaget.

Ovisshet kring valfriheten

Valfriheten tillhör de mest omdiskuterade aspekterna inom vårdreformen. Då arbetet med lagförslaget kring valfriheten ännu är på hälft så kan kommunerna emellertid inte ge synpunkter på just den aspekten.
Det väckte irritation hos flera fullmäktigeledamöter.

-Det är svårt att bedöma vård- och landskapsreformen som en helhet, då lagen om valfriheten ännu inte finns med, sade de Grönas Niina Ratilainen och fick medhåll från andra partier.

Samlingspartisten och sittande finansminister Petteri Orpo försökte tona ner oron kring valfrihetsfrågan.

-Valfriheten kommer att verkställas på ett sätt som värnar om skattebetalarnas pengar. Människorna kommer att kunna rösta med fötterna. De vårdproducenter som producerar dålig service kommer inte att klara sig och det är den offentliga makten som slår fast spelreglerna.

Stram tidtabell

De politiska grupperna i Åbo kommer att mötas under de kommande veckorna i ett försök att jämka mellan de olika åsikterna.

Målet är att vaska fram ett gemensamt utlåtande för stadsstyrelsen att godkänna vid mötet den 31 oktober.