Hoppa till huvudinnehåll

Biskopen besöker problemförsamling - "Stor besvikelse att de inte vill ha hjälp"

Biskop Björn Vikström.
Björn Vikström gör en biskopsvisitation i Vanda svenska församling mellan den 21 och 23 oktober. Biskop Björn Vikström. Bild: Yle/Nicole Hjelt björn vikström

Biskop Björn Vikström gör en biskopsvisitation i Vanda svenska församling från fredag till söndag. Domkapitlet har erbjudit konsulthjälp för att lösa problemen inom församlingen, men församlingen säger nej.

- Vanda svenska församling stod i tur för ett besök oberoende, men det är särskilt viktigt för att det har funnits samarbetsproblem, säger Björn Vikström, biskop för Borgå stift.

Vikström säger att besöket har förberetts genom att stiftssekreteraren för personalvård har träffat de anställda och stiftets lagfarne assesor har gått igenom församlingens förvaltning. De ska ge rapporter över vad de har upptäckt. Dessutom har kyrkoherden gjort en rapport över läget i församlingen.

- Det här är också en möjlighet för mig att lyssna in hur läget är för tillfället och hur man från olika håll ser på arbetsklimatet, säger Vikström.

Kyrkoherden och Vi i Vanda har brutit mot god förvaltningssed

I december i fjol behandlade domkapitlet vid Borgå stift nio klagomål, en förvaltningsklagan och en anmälan som gruppen Vi i Vanda i församlingsrådet hade gjort. De handlade om kyrkoherde Martin Fagerudds beteende och om hur församlingsvalet ordnades 2014.

Fagerudd har i en föredragningslista för ett församlingsrådsmöte skrivit att "Annika Halmén bryter mot god förvaltningssed, samt mot lojaliteten och förtroendet i församlingsrådet" och flera av klagomålen och anmälan handlar om det. Halmén är medlem i församlingsrådet och representerar Vi i Vanda.

Domkapitlet konstaterade att det inte är förenligt med god förvaltningssed att i ett anmälningsärende kritisera en förtroendevald och att kyrkohereden har brutit mot god förvaltningssed.

Därför beslöt domkapitlet istället att tillsätta konsulten Mikko von Bruun för att lösa situationen. Han skulle få 80 euro per timme eller 1 000 euro för en heldagskonsultation för besväret.

I domkapitlets beslut hänvisas också till att gruppen Vi i Vanda under två möten förra hösten uteblev från församlingsrådet, vilket gjorde att det inte var beslutfört. Domkapitlet skriver "Också om kyrkoherden har brutit mot god förvaltningssed har också gruppen Vi i Vanda som kollektiv gjort detsamma."

Enligt domkapitlet skulle kyrkoherdens förfaringssätt normalt leda till en varning, men man konstaterar att en varning i det här fallet inte reder ut situationen. Därför beslöt domkapitlet istället att tillsätta konsulten, psykoterapeuten och gruppsykoanalytikern, Mikko von Bruun för att lösa situationen. Han skulle få 80 euro per timme eller 1 000 euro för en heldagskonsultation för besväret. von Bruun träffade bara församlingsrådet en gång och då dök endast ordförande, det vill säga kyrkoherden, och två ledamöter upp.

Enligt Borgå stift har von Bruun inte fakturerat stiftet för jobbet.

Biskopen: Konsulthjälpen har inte avskrivits helt

Församlingsrådet beslöt sedan efter omröstning i våras att inte inleda utvecklingsprocessen med Mikko von Bruun. Vi i Vanda har sju ledamöter och majoritet i församlingsrådet.

Vi i Vanda motsatte sig konsulthjälpen eftersom gruppen gjorde ett yrkande om domkapitlets beslut. Domkapitlet beslöt ändå i augusti att yrkandet inte föranleder några åtgärder.

Björn Vikström är besviken på att konsulthjälpen fick nej.

- För mig personligen och för oss som domkapitel var det en stor besvikelse. Eftersom problemen var så akuta tog vi till den här ovanliga lösningsmodellen och erbjöd dem en professionell arbetslagskonsult. Han skulle jobba med församlingsrådet och kyrkoherden och ge dem möjligheten att gå till botten med samarbetssvårigheterna.

Om attityden är den samma som i våras finns det inte förutsättningar för att processen kan lyckas.― Björn Vikström

Enligt Vikström har inte konsulthjälpen avskrivits helt och hållet.

- Vi har den i bakfickan och ska fundera med församlingsrådet nu under biskopsvisitationen om det här redskapet kan tas i bruk.

Är läget låst?

- Om attityden är den samma som i våras finns det inte förutsättningar för att processen kan lyckas. När det handlar om förtroendevalda måste det vara frivilligt att gå in i den här processen som kan vara ganska jobbig, säger Björn Vikström.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen