Hoppa till huvudinnehåll

Sällsynt sibirisk järnsparv besökte västnyländska soptippar

Liten fågel sitter i en buske. Det är en sibirisk järnsparv (prunella montanella).
Sibiriska järnsparven har en gul strimma under ögat. Liten fågel sitter i en buske. Det är en sibirisk järnsparv (prunella montanella). Bild: Pekka Komi Sibirisk järnsparv,lojo,Västnyland

Den sällsynta sibiriska järnsparven har under den senaste veckan setts på soptippar på många håll i Västnyland. Fågeln har observerats i Hangö, Ingå, Raseborg och Lojo.

Det här meddelar den ornitologiska föreningen Tringa. Två fåglar har observerats på soptippen i Ingå och på jordtippen i Hangö. Dessutom har ensamma fåglar setts på Hangö fågelstation, vid Lojo avfallscentral och på Långmossen i Vanda.

Det är ovanligt att fåglarna visar sig i par. Den sibiriska järnsparven påminner om den betydligt vanligare järnsparven som häckar i södra Finland. Det som skiljer dem åt är att den sibiriska järnsparven har en gul strimma under ögat.

Den sibiriska järnsparven har tidigare setts endast elva gånger i Finland. Den har observerats två gånger i Nyland. Senaste gången var i Hangö i november år 2000.

God häckningssommar

Den sibiriska järnsparven häckar från Uralbergen till Stilla havet och är en av de vanligaste tättingarna på den lågbevuxna lärkträdstaigan.

Enligt forskare Jörgen Palmgren vid Naturhistoriska centralmuséet i Helsingfors finns det för tillfället inga exakta orsaker till varför denna för oss sällsynta fågel har sökt sig till Västnyland.

- Det kan hänga ihop med att det har varit en bra häckning i sommar och att det finns väldigt mycket ungfåglar. Man vet från tidigare att enstaka exemplar har flugit till Västeuropa. Så enkel kan lösningen vara.

Att den förekommit just på soptippar och jordtippar har enligt Palmgren sin naturliga förklaring.

- Järnsparvarna är en del av våra marklevande fåglar. Vanliga sparvar trivs på områden med kraftigt växande ogräs och jordavstjälpningsplatser. De trivs speciellt bra i nässelbestånd.

Den sibiriska järnsparven är ungefär lika stor som en talgoxe. Den har också skådats i Pojo i Raseborg.

Artikeln har kompletterats tisdag 18.10 kl. 11.05 med en kommentar av forskare Jörgen Palmgren.