Hoppa till huvudinnehåll

Snart talar hälsovårdarna i Vanda svenska

Karis hälsostation
Snart borde vårdpersonalen i Vanda kunna ge service på svenska. Karis hälsostation Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation,Raseborg

Vanda stad har fått kritik för att vårdpersonalen inte kan svenska. Därför satsar staden på svenskutbildning för vårdpersonalen.

Vandas budget för nästa år presenterades på måndagen. Inom vårdområdet ska staden nu satsa på svenskutbildningar för personalen.

Svenska kommittén i Vanda har fått respons om att vårdpersonalen som svarar i telefon inte kan svenska.

- Staden har ett avtal med yrkeshögskolan Metropolia om språkutbildning för personalen och nu ska vårdpersonalen lära sig svenska. Servicen på hälsostationerna ska ges på svenska. Både om den ges via telefon eller på plats på hälsostationen, säger tf. hälsovårdsdirektör Jarmo Kantonen.

Staden gör olika satsningar för varje år och det här har nu valts som ett tema för 2017.― Jarmo Kantonen, tf. hälsovårdsdirektör i Vanda

Enligt Kantonen behövs inga extra anslag för det här utan utbildningen är en del av stadens normala utbildningsbudget för personalen.

- Staden gör olika satsningar för varje år och det här har nu valts som ett tema för 2017.

Gäller personalen i alla hälsostationer

Svenskutbildningarna har inletts under det här året.

- Vi utvidgar det här under nästa år. Några tiotal vårdare har hittills fått den här utbildningen.

Kantonen säger att den svenskkunniga vårdpersonalen inte kommer att koncentreras till någon viss hälsostation.

- Vi strävar efter att vårdpersonalen vid alla hälsostationer genomgår det här. Cheferna vid stadens sju hälsostationer ser sedan att behovet uppfylls lokalt.