Hoppa till huvudinnehåll

WWF: Temperaturen i norra Finland kan stiga med sex grader före sekelskiftet

Isformation i smältande snödriva.
Isformation i smältande snödriva. Bild: Yle/Rolf Granqvist vårsnö

Klimatförändringen märks också i Finlands djurliv visar en färsk rapport från Världsnaturfonden WWF.

Fjällräven har försvunnit så gott som helt i Finland och fjällugglan häckar här bara då och då.

Bild på fjällräven
Fjällräv Bild på fjällräven Bild: Wikipedia fjällräv

Hav och sjöar är isbelagda kortare tid än förut, vegetationen har förändrats och trädgränsen har flyttat norrut. Det är drastiska följer för de djurarter som är beroende av snö och is.

Snabbare uppvärmning i norr

Den norra delen av jordklotet, eller det arktiska området värms upp omkring två gånger snabbare än jorden i övrigt. Det leder också till att klimatförändringen påskyndas i och med att glaciärerna smälter och havsnivån stiger på annat håll.

Att vattentemperaturen stiger leder till att haven försuras och luft- och havsströmmarna ändras.

Ur den smältande permafrosten kan det lösgöras växthusgaser som kan höja jordens temperatur till farliga nivåer.

Kraftig temperaturhöjning i Finland

Man tror att klimatet i Finland uppvärms kraftigt före slutet av århundradet. Framförallt är det vintrarna som blir mildare, med rikligare regn och stormar.

I norra Finland tror man att temperaturen fram till slutet av århundradet kan stiga med sex grader.

Fastän Finland som helhet inte är ett arktiskt område har vi arter som är beroende av snö och is som järven och saimenvikaren som behöver snödrivor för sina bon. Nu har man skottat ihop snöhögar för vikaren men det är ju inte möjligt om det inte finns snö.

En saimenvikare i Linnansaari nationalpark
Saimenvikare En saimenvikare i Linnansaari nationalpark Bild: Ismo Pekkarinen/All Over Press säldjur,vikare,saimenvikare

Fjällämlarna lever under snötäcket och äter mossa men regn gör snötäcket isigt och hårt och det blir svårare att hitta mat.

De arktiska arternas näringskejdor är enkla och om fjällämlarna försvinner betyder det dåliga tider också för djur som äter dem, som fjällräven och fjällugglan.

Tidigare häckning

Fåglarnas utbredningsområde har redan flyttats norrut. De allra nordligaste arterna har svårt att hitta häckningsplatser eftersom fjällområdena och Ishavet kommer emot.

Under de senaste årtiondena har de arktiska arterna tidigarelagt sin häckning med i medeltal ett halvt dygn per år.

Vissa sjöfåglar har börjat stanna i Finland över vintern, men de har svårt att hitta skyddade områden för att övervintra.

Två fiskar på en klippa
Laxfiskar Två fiskar på en klippa Bild: Kaisa Siren / All Over Press Finland Laxfiskar,fiske,fiskar

Det är skadligt för fiskarna om vattnet blir tre grader varmare. Laxfiskarna som trivs i kalla vatten kan helt försvinna. Varmare vatten förstör romkornen och dödar fiskyngel.

Klimatförändringen är ett komplicerat fenomen och följderna är svåra att förutspå, skriver WWF i sin rapport.

Läs också