Hoppa till huvudinnehåll

Borgå skuldsätter sig kraftigt

Borgå stadshus en höstdag
Borgå stadshus en höstdag Bild: Jeannette Lintula/yle stadshusgatan borgå

Nu har stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula sagt sitt om vad Borgå ska satsa på nästa år. Det blir stora investeringar i skolor och daghem men samtidigt stiger skuldbeloppet nästa år med 30 miljoner.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula presenterade sitt budgetförslag för 2017 på tisdagen.

– Det här året ser ljusare ut än vi väntade oss i fjol, vilket ger en bra grund för nästa års budget, konstaterar Ujula.

Enligt Ujulas budgetförslag blir det inga stora förändringar i stadens verksamhet jämfört med det här året. Staden kan inte heller vänta sig någon större ekonomisk utveckling varken mot det bättre eller sämre.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Arkivbild av Jukka-Pekka Ujula. Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle / Hanna Othman Jukka-Pekka Ujula,borgå stad,stadsdirektörer

Däremot fortsätter staden med att förverkliga sin investeringsplan.

Borgås skuldbörda kommer att öka under åren 2018 och 2019. Investeringsbehovet under de här åren kräver extra lån på 20 miljoner euro.

Ett annat alternativ enligt finansdirektör Raija Vaniala skulle vara att höja den kommunala skattesatsen med 3,25 procentenheter till 23 procent.

Finansdirektör Raija Vaniala poängterar att Borgå måste göra upp en återbetalningsplan, eftersom man inte kan bära en så tung skuldbörda för länge.

Borgå fortsätter investera stort i skolor och daghem

Många skolor och daghem i Borgå lider av problem med inomhusluften. Staden vill bygga nytt och satsa på skolor som är i skick.

Det innebär en stor satsning för staden. Under tre år görs investeringar för 113 miljoner euro. Samtidigt stiger skulderna med 30 miljoner euro bara under nästa år.

Skolor och daghem i investeringsplanen 2017-2019

Projekt som blir färdiga 2017:
(kostnadsförslag inom parentes)

 • Gammelbacka daghem (6 041 000)
 • Tallberga daghem (7 460 000)
 • Majbergets daghem (6 048 000)
 • Vårberga skola (16 984 000)
 • Renovering av Keskuskoulu och Linnajoen koulu (2 200 000)

Projekt som blir färdiga 2018:

 • Pepot daghem (5 473 000)
 • Grännäs skola (4 400 000)
 • Tolkkisten koulu (8 367 000)
 • Renovering av Linnankosken lukio (11 000 000)

Projekt som blir färdiga 2019:

 • Västra Enhetsskolan (18 000 000)
 • Tolkis skola (f.d. Tolkkisten koulu) (3 000 000)

– Behandlingen av bildningsnätsutredningen pågår ännu, och den kan leda till ändringar i investeringsplanen. Då måste vi också göra ändringar i budgeten, säger finansdirektör Raija Vaniala.

I samband med stadsdirektörens budgetinfo på tisdagen diskuterades bland annat Tolkis skola.

Gamla Tolkkisten koulu ska byggas om för de svenska eleverna. Tanken är att det ska ske 2018 och 2019, vilket betyder baracker ännu nästa år.

Ombyggnaden ska kosta 3 miljoner euro.

– Jag måste medge att det var en överraskning för mig att kostnadsberäkningen var så hög, säger Jukka-Pekka Ujula.

"Skolfrågorna i Tolkis gick inte som på Strömsö"

Ujula poängterar att Tolkis skola är viktig, men kanske inte viktigast med tanke på helheten för skol- och daghemsnätet.

– Om vi skulle få resa två år bakåt i tiden så kanske vi skulle fundera helt om vad gäller skolfrågorna i Tolkis. Det gick inte riktigt som på Strömsö, säger han.

Ujula konstaterar att han hoppas att både tjänstemän och förtroendevalda tar lärdom av processen kring Tolkis skola då bildningsnätsutredningen behandlas i december.

Enligt honom har det betydelse hur många skolor det finns och hur många elever det finns.

– Åker man mot Tolkis från Albert Edelfeltinkoulu så kör man förbi ganska många skolor på vägen.

Stadsdirektörens budgetförslag ska behandlas av stadsstyrelsen och -fullmäktige i Borgå.