Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder, boulevarder och biltrafik: Detta ändrar med Helsingfors nya generalplan

Skiss över Lahtisleden
Skiss över Lahtisleden Bild: Stadsplaneringskontoret generalplan,Helsingfors

En tätare stadskärna, nya spårvägsförbindelser och inbjudande stadsboulevarder. Allt det här ska bli verklighet om förslaget till ny generalplan blir verklighet i Helsingfors. Men planen innehåller också många omstridda inslag. Vi räknar upp några av stötestenarna.

1. Malms flygplats

Generalplanen utgår från att det ska byggas nya bostäder för 25 000 invånare på det som i dag är Malms flygplats. Många motsätter sig en utbyggnad av den anrika flygplatsen. Dels vill kritikerna bevara den unika kulturella miljö som flygplatsen utgör, och dels betonar man de fördelarna med en mindre, centralt belägen flygplats.

Det som talar för utbyggnaden av Malms flygplats är den rådande bostadsbristen. Genom att bygga ut flygplatsen kan erbjuda bostäder till ett rimligt pris för tusentals människor, säger Heta Välimäki (SDP) som är medlem i stadsplaneringsnämnden:

- Det blir ett område där 25 000 människor kan bo. Jag tycker det är viktigare att vi får bostäder och att människor har råd att bo i Helsingfors även i fortsättningen.

Ett medborgarinitiativ för att bevara Malms flygplats kommer att behandlas av riksdagen ännu under hösten. Långdansen kring Malms öde är med andra ord allt annat än över.

Flygstationsbyggnaden i Malm
Det är många som vill bevara Malms flygplats. Flygstationsbyggnaden i Malm Bild: Yle/Laura Klingberg Helsingfors-Malms flygplats,Helsingfors-Malm flygplats,flygplatser,arkitektur,1930-talet,Dag Englund,Malm, Helsingfors stad,vera rosendahl

2. Centralparkens framtid

Centralparken är ett tusen hektar stort område som sträcker från Tölöviken i centrala Helsingfors till Tomtbacka och Vanda å i norr. Enligt generalplanen föreslås Tavastehusleden bli en stadsboulevard, vilket kan leda till att Centralparken kan komma att naggas i kanterna.

Centralparken är inte det enda grönområdet som kommer att påverkas av generalplanen, vilket fått naturskyddsorganisationerna att resa ragg.

- Frågan är om ett så här obalanserat förslag går att föra vidare. Jag tror att det här kommer att granskas ända upp i högsta förvaltningsrätten, säger Keijo Savola som är skyddsexpert vid Finlands naturskyddsförbund.

bild från jonna jintons blogg
Centralparken kan komma naggas i kanterna om generalplanen blir verklighet. bild från jonna jintons blogg Bild: Jonna Jinton skog,fotografer (bildkonstnärer)

3. Stadsboulevarderna och infartstrafiken

En av de genomgripande förändringarna i generalplanen gäller infartstrafiken till Helsingfors. I framtiden skulle de bullriga infarterna ersättas av så kallade stadsboulevarder, där hastigheterna är lägre än idag. Längs boulevarderna planerar man innerstadsmässigt bostadsbyggande.

En förutsättning för stadsboulevarderna är fungerande kollektivtrafik, som minskar på trycket på infartslederna. Enligt stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala (SFP) får man inte heller glömma bort privatbilisterna:

- Som idé tycker jag det här är bra, men det krävs ännu mycket planering innan boulevarderna kan fungera. Det är viktigt att trafiken, också biltrafiken, ska kunna löpa på stadsboulevarderna, säger Rantala.

Tavastehusleden år 2050.
Fotgängare, cyklister och bilar samsas på framtidens stadsboulevarder. Tavastehusleden år 2050. Bild: Stadsplaneringskontoret stadsboulevard,visioner,Helsingfors

4. De havsnära områdenas framtid

Möjligheten att bo nära havet hör till Helsingfors trumfkort. Generalplanen ska erbjuda fler Helsingforsare möjlighet att bo i en havsnära miljö.

Samtidigt skulle utbyggnaden av de havsnära områdena innebära förändringar bland annat på Drumsö, vilket har föranlett klagomål från invånarnas håll.

Biträdande stadsdirektören Anni Sinnemäki har under processens gång intygat att man lyssnar på Helsingforsarna. Det är ändå omöjligt att tänka sig att allas åsikter hörsammas:

- Vi lyssnar på responsen och beaktar den, men skulle allt beaktas kunde man inte bygga någonting någonstans.

skärgård och små segelbåtar i motljus
Drumsöborna är måna om sin havsnära idyll. skärgård och små segelbåtar i motljus Bild: Fred Wilén jollesegling

5. Kollektivtrafiken

Förverkligandet av generalplanen utgår från förbättrade kollektivtrafikförbindelser i Helsingfors. Västmetron, då den väl blir färdig, är givetvis av central betydelse. Den så kallade Spår-Jokern som ska förena Östra Centrum och Kägeludden i Esbo är ett annat viktigt kollektivtrafikprojekt.

Spår-Jokern kostar 275 miljoner euro, och man räknar med att kunna ta i bruk den år 2021. En välkommen satsning, enligt fullmäktigeledamoten Laura Kolbe (C):

- Den viktigaste kommunalpolitiska linjedragningen sker egentligen mellan bilpartierna och fotgängarpartierna. Kollektivtrafiken kommer att bli en väsentlig fråga i framtiden när vi funderar på trafikarrangemangen i Helsingfors, säger Kolbe.

Metrostation i Helsingfors.
Västmetron är en viktig del av generalplanen. Metrostation i Helsingfors. Bild: Marcus Rosenlund metro ,Helsingfors,Helsingforsregionens trafik,Lokaltrafik

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar generalplanen på sitt möte den 26 oktober.

Läs också