Hoppa till huvudinnehåll

Efter tio år fick Utö sin delgeneralplan

Solnedgång på Utö.
Utö är Finlands sydligaste bebodda ö. Solnedgång på Utö. Bild: Yle/Linus Hoffman Utö,solnedgång,Åboland,Skärgård (musikstycke),sommarkväll,sommar,Skärgårdshavet

Delgeneralplanen för Utö har äntligen godkänts. Stadsfullmäktige i Pargas godkände planen på tisdagen utan diskussion.

Arbetet med Utö generalplan påbörjades i september år 2006, och det har funnits mycket jobb med att fundera på var man kan tillåta nybyggnation.

Den nu godkända planen ska göra det möjligt att planera markanvändning och kommunalteknisk service på det område som inte längre används av Försvarsmakten. Det ska dessutom stöda året om-verksamheter och -boende på ön.

Det är viktigt att de kulturhistoriska värdena, fornminnesobjekt och bergsristningar bevaras.

Många åsikter, utlåtanden och anmärkningar lämnades in också den här gången, trots att planen hade varit framlagd till påseende redan för fjärde gången.

Planen tillåter bland annat ett nybyggande i anslutning till byn. Cirka hälften av marken på Utö ägs av privatpersoner och föreningar som verkar på området. Återstoden ägs av Forststyrelsen och Senatfastigheter.

Planområdets totalareal är cirka 87 hektar.

Utö är Finlands sydligaste bebodda ö. Ön har haft säsongbetonad bosättning redan åtminstone på 1500-talet och fast bosättning sedan 1740-talet.