Hoppa till huvudinnehåll

Pargas stad köpte hela Pargas Vatten

Pargas stadshus med kommunvapnet.
Pargas stadshus med kommunvapnet. Bild: Yle/Nina Bergman Pargas,pargas stad

Pargas stad vill avveckla Pargas Vatten Ab för att i framtiden själv kunna diskutera om man vill öppna sötvattenbassängen på Ålön och återbörda den i sitt naturliga skick som havsvik.

Staden blir ensam ägare till Pargas Vatten Ab genom att köpa Nordkalks alla aktier i det gemensamma bolaget. Stadsfullmäktige godkände affären vid sitt möte på tisdagen, men först efter en lång diskussion, där främst samlingspartisterna ansåg att det var en ofördelaktig affär och att ärendet borde remitteras för nya förhandlingar med Nordkalk.

Pargas stad och Nordkalk äger gemensamt Pargas Vatten Ab. Bolaget grundades för att skaffa rent vatten för staden och Nordkalk, men efter att vattenproduktionen i Pargas överfördes till Åbonejdens Vatten, så har Pargas Vatten inte haft någon egentlig verksamhet sedan januari 2015. Bolaget har inga inkomster, utan enbart kostnader för eftervård av vattenverket, samt att upprätthålla Slussen och Byängens pump.

Staden och Nordkalk har kommit överens om att Pargas Vatten köper Nordkalks aktier i bolaget för 100 000 euro, samtidigt som Nordkalk köper vattenverket av Pargas Vatten för 50 000 euro. På så vis övertar Nordkalk det svårsålda vattenverket, medan staden som ensam ägare i Pargas Vatten tar hand om de övriga förpliktelserna med Slussen och Byängens pump.

Efter att Pargas stad är ensam ägare till Pargas Vatten Ab kan staden utreda sötvattenbassängens framtid och tillsammans med NTM-centralen diskutera om det finns förutsättningar att lämna in en ny ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om att få öppna upp sötvattenbassängen.

Sötvattenbassängen på Ålön - bakgrund

Kampen om sötvattenbassängen på Ålön är en verklig långkörare. Förbindelsen till havet stängdes på 1960-talet då Pargas Vatten började använda sötvattenbassängen. Markägare runt viken var emot planerna men gick med på det hela mot löftet att bassängen den dag den inte längre används skulle öppnas och återställas till havsvik.

I och med att Pargas stad bytte vattenleverantör från Pargas Vatten till Åbonejdens Vatten (TSV) är den dagen nu här men Sysilaxbassängen förbli dock stängd.
Pargas Vatten ansökte redan år 2001 om att få öppna bassängen men då fick avslag från Västra Finlands Miljötillståndsverk. Trots att ansökningen kompletterades och nya utredningar lämnades in fick Pargas Vatten år 2007 nej än en gång.

Eftersom det var Pargas Vatten, som ägs av staden och Nordkalk, som i tiderna tog beslutet att stänga viken är det också bolaget som nu ska vända sig till NTM-centralen för att öppna bassängen till havsvik igen.

För drygt ett år sedan grundades Ålö Naturvårdsförening som jobbar för att öppna viken. SFP:s fullmäktige grupp har också lämnat in en motion om att sötvattenbassängen borde öppnas.