Hoppa till huvudinnehåll

Vildsvin kan sprida afrikansk svinpest

Antalet vildsvin ska begränsas i Finland för att undvika att grisar smittas med den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest.

Svinpesten finns inte ännu i Finland, men om den sprider sig till Finland kan det få omfattande konsekvenser för köttindustrin.

Det finns varken vaccin eller botemedel mot afrikansk svinpest. Sjukdomen smittar mellan tamgrisar och vildsvin, men sjukdomen är inte farlig för människor.

Det farligaste är kanske att vi har foder som innehåller material från svin och det äts av ett annat svin.― Jaana Husu-Kallio

I Finland oroar man sig för att afrikansk svinpest ska spridas från Ryssland till Finland via vildsvin. Jaana Husu-Kallio, kanslischef vid Jord- och skogsbruksministeriet säger att det nu är viktigt att se till att antalet vildsvin inte ökar hos oss.

Kan överföras av människor

Smittan kan också överföras av människor, till exempel i samband med jaktresor till områden där afrikansk svinpest förekommer. För grisuppfödare gäller det att se till att skydda sina gårdar och se till att personer och djur som haft kontakt med smittan inte kommer i kontakt med djuren.

Också importerat kött från länder med svinpest kan utgöra en risk, eftersom smittan överförs från svin till svin antingen direkt eller indirekt.

- Det farligaste är kanske att vi har foder som innehåller material från svin och det äts av ett annat svin, säger Husu-Kallio.

Bakslag för köttindustrin

Det skulle vara en katastrof för Finland om den afrikanska svinpesten sprider sig hit, säger Husu-Kallio. Förutom att sjukdomen i så fall drabbar enskilda svinfarmer betyder det också ett stort bakslag för köttindustrin.

Länder som inte ännu har drabbats av sjukdomen har restriktioner mot att importera kött från länder där smittan förekommer.

- Vi har just öppnat marknaden till Kina. Om vi har afrikansk svinpest i Finland är det ganska säkert att Kina genast slutar köpa svinkött av oss.