Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler elever behöver stödundervisning

Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Arkivbild. Svenskaundervisning, Bjärnå skola Bild: Yle / Monica Forssell bjärnå skola

Allt fler skolelever behöver stöd. Det har bland andra speciallärare Marina Swed-Roddis på Kristinestads högstadieskola noterat.

Marina Swed-Roddis valdes nyligen till Årets speciallärare i Svenskfinland, bland annat för sin outtröttliga entusiasm och vilja till utveckling.

Under 25 år som speciallärare ser hon att tiderna har ändrats. Då hon började sin gärning för 25 år sedan var de bara två elever som behövde specialundervisning. Nu behöver ungefär 25 procent av eleverna någon form av stödundervisning.

- En av orsakerna är det höga tempot i samhället. Aktiviteterna växlar. Då kan skolan kännas som ganska tråkig för en del. Man ska läsa och fundera och själv ta reda på. Då finns inte riktigt orken, säger Marina Swed-Roddis.

Marina Swed-Roddis
Marina Swed-Roddis Marina Swed-Roddis Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik speciallärare

Hjälp utan dröjsmål

Att barn läser mycket mindre än förr märks också tydligt på möjligheterna att prestera i skolan.

- Det som är vanligt i dag är att de frågar vad 20-30 procent av orden betyder. Mycket av tiden går åt till att förklara ord. Då kan det vara svårt att läsa och få ut något av en text när ordförståelsen är vad den är, säger Marina Swed- Roddis.

Förutom speciallärare har skolorna numera satt in andra extra resurser för de elever som behöver extra hjälp.

Stödundervisningen i grundskolan sker i ett trestegsprogram. Alla skolor ska enligt en lag som trädde i kraft 2010 tillämpa trestegsstödet.

Enligt lagen ska alla som behöver extra stöd och hjälp få det utan dröjsmål.

Trestegsstödet är indelat i tre delar. Dels är det ett allmänt stöd som ges alla elever för att de ska nå målen med undervisningen. Elever med större behov får intensifierat stöd och vid ännu större svårigheter får de särskilt stöd.

Sedan trestegsstödet togs i bruk har andelen med särskilt stöd minskat.

- Det beror troligen på att man i trestegmodellen fångar upp eleverna som har speciella behov i ett tidigare skede, säger skoldirektör Jan Levander i Jakobstad.

Bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad
Jan Levander. Bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman jan levander

Oroliga och rastlösa elever

Rektorer och lärare har lagt märke till att fler elever i dag är allt oroligare och rastlösare.

- Inlärningsbehoven har inte ändrats mycket, men i dag finns elever som har svårt att anpassa sig till grupper, som visar en viss oro. Den kategorin har ökat, säger Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa.

Förutom speciallärare har skolorna numera satt in andra extra resurser för att finnas till hands för de elever som behöver extra hjälp.

Specialläraren kan jobba som resurslärare tillsammans med klassläraren eller ämnesläraren. Även andra lärare kan fungera som resurslärare eller kompanjonlärare. Det ger ökad flexibilitet för lärarna att dela in klassen i mindre grupper.

Utöver de resurser som sätts in i grundskolan finns också specialskolor för elever med någon form av handikapp. I Jakobstad finns Kyrkostrand- Jungmans skola för de här eleverna . Eftersom det i samma skola också finns vanliga klasser, har eleverna med särskilda behov också möjligheter att integreras.

Många behöver stöd

Då Marina Swed-Roddis började som speciallärare i på Kristinestads högstadieskola för 25 år sedan blev det en naturlig del att ordna med integrerad specialundervisning. Då fanns bara några få elever med särskilda behov. Det är annorlunda i dag, säger Marina Swed-Roddis.

I Vasa finns i dag 1200 svenskspråkiga elever inom stadens grundläggande utbildning. Av dem har 152 intensifierat stöd och 63 elever särskilt stöd. Övningsskolans elever är inte medräknade.

I Jakobstad får 32 av 1360 svenskspråkiga elever, alltså 3 procent det särskilda stödet. Bland de finskspråkiga i Jakobstad är det lite fler som får det särskilda stödet. Omkring 10 procent behöver hjälp på den högsta stödnivån.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten