Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins svenska skola fortsätter svälla

Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor!
Det behövs fler och fler pulpeter i S:t Karins svenska skola. I år har skolan 170 elever. Om två år har skolan över 200. Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor! Bild: YLE/Nina Bergman s:t karins svenska skola

I år har S:t Karins svenska skola 170 elever. Nästa höst är antalet 190 och året därpå kommer skolan att ha över 200 elever.

- Antalet elever ökar varje år, konstaterar rektor Maria Engblom.

Att de nuvarande utrymmena inte kommer att räcka till står klart – åtminstone för dem som jobbar i skolan.

Auditoriet blir klassrum – men för vem?

Nästa år löser man troligen utrymmesbristen genom att Medborgarinstitutets auditorium byggs om och tre nya klassrum inreds där. Vem som ska utnyttja klassrummen verkar ändå oklart.

Enligt Taisto Nuutinen, chef för stadens fastighetsavdelning, ska ett klassrum användas av finska Hovirinnan koulu och de två andra rummen som tillfälliga klassrum då andra utrymmen i skolan renoveras. Nuutinen påpekar ändå att det är skolornas sak att avgöra vem som använder klassrummen.

Maria Engblom har den uppfattningen att både Hovirinnan koulu och S:t Karins svenska skola behöver varsitt klassrum till nästa år. Det betyder att ett klassrum kan användas tillfälligt nästa år medan andra klassrum renoveras. Följande höst behöver den svenska skolan även det utrymmet.

Pennor på kateder i ett klassrum.
Pennor på kateder i ett klassrum. Bild: Yle/Monica Forssell häfte

Taisto Nuutinen säger sig inte ha hört att S:t Karins svenska skola skulle ha någon utrymmesbrist och enligt honom har stadens bildningsavdelning inte signalerat att den svenska skolan skulle behöva mera utrymme.

Som svar på detta säger S:t Karins bildningschef Elina Heikkilä att finska Hovirinta skolan och S:t Karins svenska skola ses som en helhet eftersom de finns under samma tak.

Hur utrymmesbristen på lite längre sikt ska lösas är inte klart. Eventuellt kan en del av de finska eleverna flytta till någon annan skola i staden.

Dålig inomhusluft också problem

S:t Karins svenska skola har sedan 2009 då de första svenska klasserna grundades i S:t Karins vuxit stadigt och samtidigt som man tampats med utrymmesbrist har man också tampats med dålig inomhusluft.

Omfattande renoveringar har utförts men trots det finns det fortfarande elever och personal som anser att inomhusluften i delar av fastigheten är dålig.

Maria Engblom, rektor för S:t karins svenska skola
Rektor Maria Engblom är bekymrad över att en del elever och anställda har symptom som kan bero på dålig inomhusluft i skolan. Maria Engblom, rektor för S:t karins svenska skola Bild: Yle/Monica Forssell maria engblom

Enligt Nuutinen, som också är ordförande för S:t Karins inomhusluftgrupp har man fått information om att 2-3 personer lider av dålig luft i Hovirinta fastigheten, alla från S:t Karins svenska skola.

På skolan har hälsovårdaren ändå vetskap om ca tio elever som har symptom som kan bero på inomhusluften. En handfull av personalen har också uppsökt företagshälsovården för sina symptom.

Renovering i S:t Karins svenska skola
Det har utförts omfattande renoveringar i S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu men ändå finns det utrymmen med dålig inomhusluft, anser man på skolan. Renovering i S:t Karins svenska skola Bild: Yle/Monica Forssell s.t karins svenska skola

Det finns ändå inget i själva fastigheten eller fastighetens konstruktion som orsakar dålig inomhusluft, slår Nuutinen fast utan klagomålen handlar om att luften i en del utrymmen inte räcker till eller att det är för varmt. Det här i sin tur beror på att klassrummen används för långa tider åt gången och inte vädras tillräckligt ofta, säger Nuutinen.

- Vi har en del elever och också personal som är känsliga och reagerar på något som eventuellt finns i inomhusluften, säger Maria Engblom, men vi har inget svar på vad det är, varifrån det kommer eller vilka utrymmen det är som är besvärliga. Problem med att luften inte räcker till beror på att ett stort antal klassrum saknar fönster ut och således inte går att öppna för vädring. Dessutom är luftkonditioneringen i huset underdimensionerad, kontrar Maria Engblom.

Själv säger Engblom att hon är orolig för både personal och elever och förstås vill att alla ska kunna jobba i skolan och verka i sådana utrymmen som inte ger upphov till symptom som kan bero på dålig inomhusluft.

En större kartläggning av hur personal och elever mår i stadens skolor kommer att göras i vinter.

Varför inte göra upp en långsiktigare plan?

Gällande utrymmesproblematiken vet Engblom att S:t Karins svenska skola på inget vis är ensam. Skolorna i Åbo lider också av utrymmesbrist.

Det som ändå är svårt att förstå är varför man från stadens sida inte kan göra upp en lite mer långsiktig plan då det gäller skolornas utrymmesbehov.

- Det jag efterlyser allra mest är en långsiktigare planering. Eleverna som kommer till vår skola finns redan i S:t Karins. De är födda här, de finns i våra dagisar och i vår förskola så vi vet exakt hur många elever som kommer så det borde inte vara så svårt att göra en upp bra plan och förutse situationen lite flera år på förhand så det inte behövs hastiga lösningar som kanske inte sedan är de bästa, säger Engblom.