Hoppa till huvudinnehåll

Asfaltkartellen betalar mindre skadestånd - Åbo utan ersättning

Asfaltering på riksåttan.
Asfaltering på riksåttan. Bild: Yle/Rolf Granqvist asfalteringsarbete

Åbo är en av de kommuner som blir utan ersättningar när Helsingfors hovrätt sänkte straffet för de asfaltföretag som ingick i en kartell på 1990-talet.

Företagen som ingick i kartellen kom sinsemellan överens om priset på asfaltarbeten och många kommuner betalade för mycket för arbetet.

Helsingfors tingsrätt dömde 2013 de sju asfaltbolagen till att betala ett skadestånd på sammanlagt 37 miljoner euro. Finska staten och de 39 olika kommuner som varit målsägande i fallet ansåg att summan inte var tillräcklig så ärendet gick vidare till hovrätten.

Staten och kommunerna krävde 120 miljoner euro i skadestånd, men enligt beslutet i hovrätten blev summan endast en dryg fjärdedel av det.

I Åbos fall förkastades åtalen mot asfaltbolagen - främst för att brotten hade föråldrats och för att det inte gick att bevisa att kartellen påverkat asfalteringspriser i staden. Enligt tingsrättens tidigare dom skulle Åbo ha fått nästan 5 miljoner euro i ersättningar.

Nästan alla de övriga målsägande i Egentliga Finland får mindre skadeståndsersättningar. Salos ersättningar sänktes från 1,3 miljoner euro till 700 000 euro, S:t Karins från 570 000 euro till 40 000 euro, Nådendals från 330 000 euro till 160 000 euro och Pemars från 180 000 euro till 90 000 euro.

För Resos och Björneborgs del bibehölls ersättningarna på den nivå som tingsrätten tidigare fastslog, det vill säga 700 000 euro.

Kartellen prissatte asfaltarbeten under åren 1994-2002 utan inbördes konkurrens. Asfaltföretagen fick många beställningar efter recessionen i början på 90-talet. Företagen, med Lemminkäinen i spetsen, samarbetade och delade upp marknaden sinsemellan. Konkurrensverket slog larm om kartellen 2002.

Enligt kommunernas egna bedömningar kan bolagen ha fakturerat sammanlagt 500 miljoner euro för mycket under årens lopp.