Hoppa till huvudinnehåll

Bra vägar viktiga för Hangö hamn

Riksväg 25 i Ekenäs.
Om vägytan inte är i bra skick ökar risken för olyckor. Riksväg 25 i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén asfaltväg,Ekenäs

Den tunga trafiken till Hangö hamn ökar. För att inte äventyra trafiksäkerheten är det därför viktigt att riksväg 25 till Hangö är i tillräckligt gott skick. Det här poängterar Hangö stadsstyrelse i sitt utlåtande om Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals vägplan för de kommande åren.

Om beläggningen är ojämn ökar risken för en större olycka då långtradarna kör efter varandra speciellt när vägen är hal, konstaterar staden.

Hangö stadsstyrelse hoppas också att NTM-centralen aktivt kommer att delta i planeringen av hamnområdet i Koverhar. Det behövs nya vägar för hamnen och industriverksamheten som planeras i Koverhar.

När det gäller kollektivtrafiken hoppas staden att den hålls åtminstone på samma nivå som i dag. Hangö blir mer och mer lockande för människor som jobbar på distans och då behövs också kollektivtrafik, konstaterar staden i sitt utlåtande till NTM-centralen.

Det finns inga västnyländska vägar bland NTM-centralens mest brådskande investeringar åren 2017 - 2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland