Hoppa till huvudinnehåll

Företag ska betala skadestånd för asfaltkartellen

Mangårsvägen i Karis asfalteras.
Mangårsvägen i Karis asfalteras. Bild: Yle/Marica Hildén mangård

Sju asfaltbolag har väntat med spänning på vad hovrätten säger om den asfaltskartell som förvrängde asfaltmarknaden i Finland i nästan ett decennium.

Domen föll i dag. Fyra av de inblandade bolagen ska betala sammanlagt nästan 35 miljoner euro i skadestånd till staten och tiotals kommuner.

De största summorna ska byggföretaget Lemminkäinen hosta upp; Lemminkäinen, som ansågs vara det bolag som arrangerade hela kartellen, ska betala staten och 25 olika kommuner sammanlagt 20 miljoner euro.

Staten och kommunerna krävde 120 miljoner euro i skadestånd, men summan blev alltså endast en dryg fjärdedel av det.

I flera fall förkastades åtalen mot asfaltbolagen - främst för att brotten hade föråldrats. Flera kommuner blev utan ersättningar.

Asfaltskartellen förvrängde marknaden i Finland mellan åren 1994 och 2002.

Bolagen delade upp jobben sinsemellan

Den fungerade så att de sju asfaltbolagen, med Lemminkäinen i spetsen, delade upp jobb sinsemellan och kom överens om ett pris.

Bolagen bestämde på förhand vilket bolag som skulle vinna vilken anbudstävling, och de övriga bolagen gav avsiktligt dyrare offerter än den på förhand utsedda vinnaren.

Förloraren var kommunerna och staten, som betalade ett pris som var ungefär 15 procent högre än normalt pris.

Härva utan slut i sikte

Detaljerna kring kartellen har nystats upp under flera års tid. En dom föll i Högsta förvaltningsdomstolen redan år 2009, en annan dom kom i tingsrätten år 2013. I tingsrätten dömdes de sju asfaltbolagen till att betala ett skadestånd på sammanlagt 37 miljoner euro.

Men det är inte tillräckligt, ansåg finska staten och de 39 olika kommuner som varit målsägande i fallet, så ärendet gick vidare till hovrätten.

Det är redan klart att den här härvan inte kommer att ta slut i och med att domen faller idag. Det finns flera kommuner som väntar på att få se hurdan domen blir, så de kan bedöma om det är värt att inleda egna rättsprocesser och kräva skadestånd av asfaltbolagen.

Enligt kommunernas egna bedömningar kan bolagen ha fakturerat sammanlagt 500 miljoner euro för mycket under årens lopp.

Ersättningarna till Raseborg krympte

Raseborgs stad får betydligt mindre ersättningar än vad staden hade krävt. Staden får 65 000 euro plus räntor. Ersättningen gäller dåvarande Karis stad.

Raseborg får inga ersättningar för dåvarande Ekenäs stad. Hovrätten förkastade ersättningskraven.

Ursprungligen hade Raseborgs stad krav på drygt 760 000 euro plus ränta. Tingsrätten dömde Lemminkäinen att betala Raseborg knappt 200 000 euro.

Dåvarande Ekenäs stad skulle enligt tingsrätten ersättas med cirka 130 000 euro och dåvarande Karis stad med 65 000 euro.

Den minskade ersättningen i hovrätten är en besvikelse, konstaterar Raseborgs stadsjurist Leila Andersin. Hon hade på torsdag förmiddag inte hunnit sätta in sig i detaljerna i hovrättens dom.