Hoppa till huvudinnehåll

Skolcoachernas framtid hänger på en skör tråd i Borgå

Satu Partanen tecknar med barn i gammelbacka skola.
Skolcoachen Satu Partanen tecknar med barn i Gammelbacka skola. Satu Partanen tecknar med barn i gammelbacka skola. Bild: Mikael Kokkola/yle barn

Statsbidraget för skolcoachverksamheten tar slut vid årsskiftet. I stadens budgetförslag finns inga medel för fortsatt verksamhet.

Skoldagen ska snart börja i Gammelbacka skola. I en av de många barackerna sitter några elever runt ett bord och ritar tillsammans med skolcoachen Satu Partanen. Färgglada mandalor hänger utställda på alla väggar.

- Dagen börjar lugnt med morgis-verksamhet för mig och de elever som kommer till skolan i god tid innan lektionerna börjar, säger Satu Partanen. Vi pratar, målar och spelar.

Under skoldagen hjälper hon till som handledare på lektionerna. Sedan tar Läxis vid.

- Då kan de barn som vill komma hit och göra sina läxor här. Dagen med eleverna går från Morgis till Läxis.

Skolcoach i Gammelbacka skola.
Satu Partanen. Skolcoach i Gammelbacka skola. Bild: Mikael Kokkola/yle satu partanen

Satu Partanen ser skolcoachens roll som en vuxen till i skolan.

- Jag är ingen lärare, ingen kurator, men en vuxen som stöder när det behövs, säger hon. Till mig får barnen alltid komma och prata.

Hon är utbildad idrottsinstruktör och jobbar gärna med barn. Kollegor har hon bland annat i Strömborgska skolan och i Lyceiparkens skola.

- Min roll är viktig i skolan. Ju fler vuxna det finns i skolan desto bättre är det. Det finns alltid behov av en överlopps famn och ett par öron som lyssnar.

Att vara öppen och flexibel är viktiga nyckelord för en skolcoach tycker Satu Partanen.

Hon hoppas att Borgå stad, åtminstone i de större skolorna, också i framtiden kan satsa på skolcoachverksamheten, trots att statsstödet och finansieringen tar slut vid årsskiftet.

mandala
mandala Bild: Mikael Kokkola/Yle Mandala,teckning (konstnärligt skapande)

Inne på samma linje är beslutsfattarna, åtminstone i teorin.

- Både bildningsnämnden och -sektionerna ser gärna att skolcoachverksamheten fortsätter i Borgå nästa läsår, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Något eget budgetmoment för verksamheten finns dock inte i budgetförslaget för nästa år. Tanken är att i mån av möjlighet överföra medel från andra löneposter.

- Jag skulle vara överraskad om vi inte har skolcoacher i våra skolor nästa läsår, säger Lindström.

I Strömborgska skolan hoppas rektor Carola Wiksten på det bästa.

- Vår skolcoach har varit en jättebra resurs och det blir nu en stor lucka för oss att fylla.