Hoppa till huvudinnehåll

Biaudet och Räsänen kräver totalförbud mot sexköp

Prostitution
Prostitution Bild: YLE/ Antti Lempiäinen sexhandel

Päivi Räsänen (KD) och Eva Biaudet (SFP) har tillsammans lämnat in en lagmotion där de föreslår att sexköp ska kriminaliseras.

Motiveringen till förslaget är att man via ett totalförbud mot köp av sexuella tjänster kan motarbeta människohandel.

Människohandel hör till de grövsta kränkningarna av mänskliga rättigheter, och är ett av de mest motbjudande brott som förekommer i Finland, säger Räsänen och Biaudet i sin motion.

Lagmotionen har undertecknats av 14 riksdagsledamöter.

I dag måste polisen avgöra om en sexköpare känner till sexsäljarens bakgrund

Regeringen föreslog redan 2005 att köp av sexuella tjänster skulle bli allmänt straffbart. Grundlagsutskottet beslöt dock att straffet skulle begränsas till sådana sexköp där den person som sålde sex var ett offer för människohandel eller koppleri.

- Det här misslyckades redan från början. Det har lett till att polisen måste kunna bevisa att den som köpt sex har gjort det medveten om att den sexuella tjänsten har erbjudits av en person som är offer för koppleri eller människohandel. Vi är nog ute på gungfly om det är en rättsinstans som måste avgöra om sexköpare har förstått vad den tilltänkta sexualpartnern är utsatt för, sägs det i lagmotionen.

I motionen konstateras det också att de lagar som gäller i dag inte ger personer som utsätts för människohandel och koppleri ett tillräckligt skydd. Lagen är utformad på ett sådant sätt att det är möjligt att dölja den den kriminella verksamhet som ligger bakom prostitution. Det ges nu en bild av att det handlar om frivillig verksamhet.

Vi är nog ute på gungfly om det är en rättsinstans som måste avgöra om sexköpare har förstått vad den tilltänkta sexualpartnern är utsatt för.

Ett totalförbud skulle ge oss klarare och effektivare metoder att ingripa i brottslig verksamhet, konstaterar Biaudet och Räsänen i sin lagmotion.

Sverige och Norge har goda erfarenheter av förbud

I Sverige bedömer man att gatuprostitutionen minskade med hälften efter att förbud mot sexköp infördes. Också helt allmänt bedömer man att prostitutionen har minskat.

Sexhandeln försvann inte "under jorden" - en risk som det varnades för i samband med debatten om förbudet.

Också i Norge har man gjort motsvarande iakttagelser efter förbudet. Där talar man om en minskning med 40-65 procent.