Hoppa till huvudinnehåll

Goda nyheter från BB i Åbo - allt färre bebisar föds med opiatberoende

Baby i säng.
Baby i säng. Bild: All Over Press babyer,förlossning,Infant

Vården av bebisar som föds med ett opiatberoende har utvecklats, i dag satsar man allt mer på medicinfri behandling. I Åbo glädjer man sig också över att antalet nyfödda som lider av abstinensbesvär har minskat.

Neonatolog Liisa Lehtonen glädjer sig över att antalet nyfödda som lider av neonatalt abstinenssyndrom, NAS, har minskat i Åbo. NAS är en följd av att fostret exponerats för opiater under graviditeten.

- Vi hade en tioårsperiod under vilken vi vårdade cirka tio nyfödda med abstinensbesvär varje år. Nu har antalet sjunkit till mellan en och sex nyfödda per år, berättar Lehtonen, professor och avdelningsöverläkare vid Åbo universitetscentralsjukhus barnklinik..

Enligt Lehtonen har övriga sjukhus i landet inte rapporterat om någon liknande minskning. Lehtonen känner inte till orsaken till förändringen i Åbo. En möjlig förklaring är att det skett en förskjutning av drogbruket till rusmedel som inte alltid ger lika klara symptom hos den nyfödda som opiatbruket ger. Enligt Lehtonen har gravida personer också lättare att dölja till exempel amfetamin- eller alkoholbruk under graviditeten, medan opiatbruk är något som vårdpersonalen oftast känner till redan innan barnet föds.

Yllestrumpor för de nyfödda på ÅUCS.
Yllestrumpor för de nyfödda på ÅUCS. Bild: Yle/Lotta Sundström tyks

Satsningar på medicinfri vård

Vården av nyfödda med opiatberoende har utvecklats. En lugn och stressfri miljö är viktig för barnet.

- De senaste åren har medicinfri behandling utvecklats. Vi strävar efter att vårda bebisarna enligt samvårdsprinciper så att de antingen får vara nära sina mödrar i en tyst miljö på den vanliga avdelningen, eller så ger familjen ett rum på prematuravdelningen där det är tystare. De här barnen är mycket känsliga för stress. De får mycket hudkontakt och vi uppmuntrar mamman att amma, och med dessa medicinfria vägarna kan man lindra abstinensbesvären och minska på behovet av medicinsk vård.

Nyfödda med abstinenssymptom är lätta att känna igen.

- De har väldigt starka stressymptom, de gråter väldigt mycket och det hörs på långt håll. De kan inte lugna ner sig för att sova utan sover bara i korta sjok. De lider mycket av abstinensbesvären, säger Lehtonen.

- Dessutom kan de lida av skakningnar, muskelspänningar, diarre, kräkningar och många flera symptom som vi noggrant följer med.

Symptomen börjar då de ämnen den nyfödde fått via mamman försvinner ur kroppen. Det sker när babyn är en till två dagar gammal.

Spädbarnsfötter i en spjälsäng
Spädbarnsfötter i en spjälsäng Bild: vierdrie/stock.xchng nyfödda,Baby,fötterna,födsel,bb

Rent medicinsk är avvänjningen inte komplicerad. Den nyfödde får samma ämne som den exponerats för under graviditeten. Tillförseln slutar abrupt då navelsträngen klipps av, och därför utvecklas häftiga abstinensbesvär, förklarar Lehtonen.

- Vi kan underlätta avgiftningen genom att ge en liten dos morfin och avvänja babyn lite i gången för att symptomen ska hållas under kontroll.

Processen räcker i medeltal tre veckor. Största delen av mödrarna till barnen som föds med opiatberoende har fått substitutionsbehandling under graviditeten. En mindre del har använt olagliga opiater. För barnets symtom spelar det enligt Lehtonen ingen roll, abstinensbesvären är de samma.

Förlossningsavdelningen vid ÅUCS.
Förlossningsavdelningen vid ÅUCS. Bild: Yle/Lotta Sundström tyks

Efterlyser screening

Även om vårdformerna utvecklats och opiatfallen i Åbo blivit färre ser Lehtonen gravida personers drogbruk som ett betydande problem i Finland.

- Och kanske också ett lite undangömt problem. En effektiv screening av gravida och nyfödda skulle vara viktig för att vi skulle kunna hitta problemen i tid och också ingripa i tid.

Hurdana utmaningar de barn som genomgår substitutionsbehandling har framför sig senare i livet beror enligt Lehtonen mycket på deras uppväxt.

- Barnets utveckling påverkas mycket av uppväxtmiljön och den största utmaningen då det gäller de här barnen är att hitta sådana stödfunktioner som försäkrar att de får god omvårdnad. Varaktighet är också viktigt, att de inte omplaceras flera gånger.

I praktiken är det ofta ett problem att barnets omplaceras och att uppväxtmiljön inte stöder barnets utveckling.

- Opiater påverkar nog fostret, men uppväxtmiljön är avsevärt mera betydande för utvecklingen, säger Lehtonen.

I Finland har forskning visat att ungefär hälften av barnen som föds med opiatberoende bor med sina biologiska föräldrar vid tre års ålder.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland